Klubová výstava Báč, 18. 5. 2019
otvorenie výstavy / show opening
predseda / president Cockerspaniel clubu Alexander Felszeghy
rozhodkyňa/judge Pamela Halkett, UK
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
1	JUNAK Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2454, 23.04.2018 
	O: GRAND SANT TULIP M: OCTAVIA BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: VALKOVÁ JANA 
V 1, CAJC / Exc 1, CAJC
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
1	JUNAK Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2454, 23.04.2018 
	O: GRAND SANT TULIP M: OCTAVIA BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: VALKOVÁ JANA 
V 1, CAJC / Exc 1, CAJC
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
3	ORIGINAL MERLOT ZO ZÁMOCKÉHO PARKU, SPKP 2397, 28.01.2016 
	O: DOLITTLE´S CHARLIE CHAPLIN M: IVORY IVY ZO ZÁMOCKÉHO PARKU
	CH: LANČARIČOVÁ JANA MAJ: MAKUKOVÁ KATARÍNA 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
2	HANIBAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2427, 10.04.2017 
	O: GRAND SANT TULIP M: OCTAVIA PLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: FROLOVÁ RADKA + FROLO PAVOL
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
3	ORIGINAL MERLOT ZO ZÁMOCKÉHO PARKU, SPKP 2397, 28.01.2016 
	O: DOLITTLE´S CHARLIE CHAPLIN M: IVORY IVY ZO ZÁMOCKÉHO PARKU
	CH: LANČARIČOVÁ JANA MAJ: MAKUKOVÁ KATARÍNA 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
4	CLAUDIUS DOMESDAY, CLP/AC/37293, 25.06.2014 
	O: BEAUTY SPOT FALEDO M: SARAI AT DOMESDAY BRAKEMON
	CH: ANTOŠOVÁ ANDREA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA
V 1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
5	GENTLE GIANT BLACK PETRS, CLP/AC/38525, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR 
V 1, CAC, BOV/ Exc 1, CAC, Best of variety
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
6	HARRIWALD ROYAL ANTIDOTUM, PKR.VIII-32881, 07.09.2014 
	O: BEAUTY SPOT FALEDO M: ELHONNEY ROYAL ANTIDOTUM
	CH: BUKOWSKA GARGUL ANNA & BUKOWSKA AGATA MAJ: BUKOWSKA AGATA 
V 3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
6	HARRIWALD ROYAL ANTIDOTUM, PKR.VIII-32881, 07.09.2014 
	O: BEAUTY SPOT FALEDO M: ELHONNEY ROYAL ANTIDOTUM
	CH: BUKOWSKA GARGUL ANNA & BUKOWSKA AGATA MAJ: BUKOWSKA AGATA 
V 3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
7	JOURNEY TO FAME OF PEARL LAGOON, MET.CSP.0093/16, 08.12.2015 
	O: CINCINNATTI-BUFFALÓ MIND-READER M: ATHINA'S PRODUCT HAPPY TOO
	CH: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA MAJ: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
7	JOURNEY TO FAME OF PEARL LAGOON, MET.CSP.0093/16, 08.12.2015 
	O: CINCINNATTI-BUFFALÓ MIND-READER M: ATHINA'S PRODUCT HAPPY TOO
	CH: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA MAJ: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
5	GENTLE GIANT BLACK PETRS, CLP/AC/38525, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR 
V 1, CAC, BOV/ Exc 1, CAC, Best of variety
7	JOURNEY TO FAME OF PEARL LAGOON, MET.CSP.0093/16, 08.12.2015 
	O: CINCINNATTI-BUFFALÓ MIND-READER M: ATHINA'S PRODUCT HAPPY TOO
	CH: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA MAJ: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
6	HARRIWALD ROYAL ANTIDOTUM, PKR.VIII-32881, 07.09.2014 
	O: BEAUTY SPOT FALEDO M: ELHONNEY ROYAL ANTIDOTUM
	CH: BUKOWSKA GARGUL ANNA & BUKOWSKA AGATA MAJ: BUKOWSKA AGATA 
V 3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHA​MPION CLASS
5	GENTL​E GIANT BLACK PETRS, CLP/AC/38525,​ 03.05.2017 
O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
8	APRIL JOKE BLACK PETRS, CLP/AC/38088, 28.04.2016 
	O: PRINC TOBIAS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: KOCMANOVÁ ANETA 
V 1, najkrajší pes z tried čestných / Exc 1, best honour class male
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
9	FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2375, 08.04.2015 
	O: FILON RICCI CLUB M: OCTAVIA BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR 
VD 2 / VG 2
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
8	APRIL JOKE BLACK PETRS, CLP/AC/38088, 28.04.2016 
	O: PRINC TOBIAS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: KOCMANOVÁ ANETA 
V 1, najkrajší pes z tried čestných / Exc 1, best honour class male
9	FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2375, 08.04.2015 
	O: FILON RICCI CLUB M: OCTAVIA BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR 
VD 2 / VG 2
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
8	APRIL JOKE BLACK PETRS, CLP/AC/38088, 28.04.2016 
	O: PRINC TOBIAS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: KOCMANOVÁ ANETA 
V 1, najkrajší pes z tried čestných / Exc 1, best honour class male
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
11	ARWEN Z KRÁLOVSKEJ VYHLIADKY, SPKP 2474, 09.02.2019 
	O: FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV M: DOROTHEA Z VEJMINKU
	CH: ŠKRABÁK VLADIMÍR MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
VN 1 / VP 1
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
11	ARWEN Z KRÁLOVSKEJ VYHLIADKY, SPKP 2474, 09.02.2019 
	O: FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV M: DOROTHEA Z VEJMINKU
	CH: ŠKRABÁK VLADIMÍR MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
VN 1 / VP 1
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
12	ATHINA'S PRODUCT SHOCKWAVE SUPERNOVA, MET.CSP.456/18, 10.08.2018 
	O: ATHINA'S PRODUCT PR EXECUTIVE M: ATHINA'S PRODUCT OBVIOUS STYLE
	CH: SZAKÁCS RITA MAJ: BANHEGYI PETER + BÁNHEGYI GABRIELLA
VD 4 / VG 4
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
14	JASNA Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2456, 23.04.2018 
	O: GRAND SANT TULIP M: OCTAVIA BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: ČERVEŇÁK MICHAL + BENDA STANISLAV
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
15	LAVAZZA SCHÖNEZ, ČLP/AC/38970, 26.06.2018 
	O: APRIL JOKE BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA 
V 1 , CAJC / Exc 1, CAJC
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
16	VICTORY MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/38809, 15.02.2018 
	O: APRIL STORM BLACK PETRS M: ZARA M. MYSTERY BLACK PETRS
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: KORMAN TOMÁŠ 
VD 2 / VG2
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
15	LAVAZZA SCHÖNEZ, ČLP/AC/38970, 26.06.2018 
	O: APRIL JOKE BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA 
V 1 , CAJC / Exc 1, CAJC
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
14	JASNA Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2456, 23.04.2018 
	O: GRAND SANT TULIP M: OCTAVIA BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: ČERVEŇÁK MICHAL + BENDA STANISLAV
VD 3 / VG 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
14	JASNA Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2456, 23.04.2018 
	O: GRAND SANT TULIP M: OCTAVIA BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: ČERVEŇÁK MICHAL + BENDA STANISLAV
VD 3 / VG 3
12	ATHINA'S PRODUCT SHOCKWAVE SUPERNOVA, MET.CSP.456/18, 10.08.2018 
	O: ATHINA'S PRODUCT PR EXECUTIVE M: ATHINA'S PRODUCT OBVIOUS STYLE
	CH: SZAKÁCS RITA MAJ: BANHEGYI PETER + BÁNHEGYI GABRIELLA
VD 4 / VG 4
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
12	ATHINA'S PRODUCT SHOCKWAVE SUPERNOVA, MET.CSP.456/18, 10.08.2018 
	O: ATHINA'S PRODUCT PR EXECUTIVE M: ATHINA'S PRODUCT OBVIOUS STYLE
	CH: SZAKÁCS RITA MAJ: BANHEGYI PETER + BÁNHEGYI GABRIELLA
VD 4 / VG 4
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
18	KLEOPHINNE ROYAL ANTIDOTUM, PKR.VIII-37081, 15.11.2017 
	O: BRUCE TARAKIM M: FANTAGHIRRO ROYAL ANTIDOTUM
	CH: GARGUL-BUKOWSKA ANNA & BUKOWSKA AGATA MAJ: BUKOWSKA AGATA 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
19	WHITNEY SANT TULIP, CLP/AC/38577, 11.06.2017 
	O: ROB OF ROSMERY RICCI CLUB M: WIRGIE SANT TULIP
	CH: KONEČNÁ DRAHOMÍRA MAJ: KONEČNÁ DRAHOMÍRA 
V 3 / Exc 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
19	WHITNEY SANT TULIP, CLP/AC/38577, 11.06.2017 
	O: ROB OF ROSMERY RICCI CLUB M: WIRGIE SANT TULIP
	CH: KONEČNÁ DRAHOMÍRA MAJ: KONEČNÁ DRAHOMÍRA 
V 3 / Exc 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
18	KLEOPHINNE ROYAL ANTIDOTUM, PKR.VIII-37081, 15.11.2017 
	O: BRUCE TARAKIM M: FANTAGHIRRO ROYAL ANTIDOTUM
	CH: GARGUL-BUKOWSKA ANNA & BUKOWSKA AGATA MAJ: BUKOWSKA AGATA 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
17	BOGARHAZI DIAMANT, JR 79897 KS, 09.12.2017 
	O: PRINC TOBIAS OD BUKOVE STUDANKY M: FÜZBERKI JUST A DREAM
	CH: KOTLAŠ-ŠARNJAI ZITA MAJ: SZILÁGYI JUDIT 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
20	CASSIOPEIA SIMONIDES, CLP/AC/37997, 06.02.2016 
	O: IT´S MY DREAM FROM MOONLIGHT VALLEY M: JULIETA DERMOTT
	CH: FIŠEROVÁ SIMONA MAJ: FIŠEROVÁ SIMONA 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
21	GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
21	GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR 	
V 1, CAC / Exc 1, CAC
20	CASSIOPEIA SIMONIDES, CLP/AC/37997, 06.02.2016 
	O: IT´S MY DREAM FROM MOONLIGHT VALLEY M: JULIETA DERMOTT
	CH: FIŠEROVÁ SIMONA MAJ: FIŠEROVÁ SIMONA 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
21	GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR 	
V 1, CAC / Exc 1, CAC
20	CASSIOPEIA SIMONIDES, CLP/AC/37997, 06.02.2016 
	O: IT´S MY DREAM FROM MOONLIGHT VALLEY M: JULIETA DERMOTT
	CH: FIŠEROVÁ SIMONA MAJ: FIŠEROVÁ SIMONA 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
22	INEXIS SCHÖNEZ, CLP/AC/38164, 19.06.2016 
	O: WIGHTROCHE KNIGHTS QUEST M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA 
V 1, CAC, BOV, Najkrajšia poľovná sučka / Exc 1, CAC, Best of variety, Best working female
SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
22	INEXIS SCHÖNEZ, CLP/AC/38164, 19.06.2016 
	O: WIGHTROCHE KNIGHTS QUEST M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA 
V 1, CAC, BOV, Najkrajšia poľovná sučka / Exc 1, CAC, Best of variety, Best working female
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
23	HARRIETT ROYAL ANTIDOTUM, PKR.VIII-32514, 07.09.2014 
	O: BEAUTY SPOT FALEDO M: ELHONNEY ROYAL ANTIDOTUM
	CH: GARGUL-BUKOWSKA ANNA AGATA BUKOWSKA MAJ: BUKOWSKA AGATA
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
23	HARRIETT ROYAL ANTIDOTUM, PKR.VIII-32514, 07.09.2014 
	O: BEAUTY SPOT FALEDO M: ELHONNEY ROYAL ANTIDOTUM
	CH: GARGUL-BUKOWSKA ANNA AGATA BUKOWSKA MAJ: BUKOWSKA AGATA
SUKY/FEMALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
24	DOROTHEA Z VEJMINKU, SPKP 2412, 05.05.2016 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: VICTORIA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR 
V 1, najkrajšia sučka z tried čestných / Exc 1, best honour class female
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
26	TRISTAN TREASSURE OF ATON KENNEL, 807050000006092, 23.11.2018 
	O: SHENMORE SILVANO M: ROYAL FRIENDS TEAM TAIL TELLS
	CH: GALIC ANETA MAJ: GALIC ANETA 
VN 1, najkrajší mladší dorast pes / VP 1, best minor puppy male
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
28	YOFRED Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/39173, 04.01.2019 
	O: FOUR FOOT DUDI DOG´S M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
N 3 / P 3
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
26	TRISTAN TREASSURE OF ATON KENNEL, 807050000006092, 23.11.2018 
	O: SHENMORE SILVANO M: ROYAL FRIENDS TEAM TAIL TELLS
	CH: GALIC ANETA MAJ: GALIC ANETA 
VN 1, najkrajší mladší dorast pes / VP 1, best minor puppy male
27	YLENN Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/39172, 04.01.2019 
	O: FOUR FOOT DUDI DOG´S M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA
VN 2 / VP 2
28	YOFRED Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/39173, 04.01.2019 
	O: FOUR FOOT DUDI DOG´S M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
N 3 / P 3
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
26	TRISTAN TREASSURE OF ATON KENNEL, 807050000006092, 23.11.2018 
	O: SHENMORE SILVANO M: ROYAL FRIENDS TEAM TAIL TELLS
	CH: GALIC ANETA MAJ: GALIC ANETA 
VN 1, najkrajší mladší dorast pes / VP 1, best minor puppy male
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
27	YLENN Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/39172, 04.01.2019 
	O: FOUR FOOT DUDI DOG´S M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA
VN 2 / VP 2
28	YOFRED Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/39173, 04.01.2019 
	O: FOUR FOOT DUDI DOG´S M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
N 3 / P 3
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
30	DASTY Z HOŘENUŠE, CLP/AC/38933, 19.06.2018 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: WANESSA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: DRAHOVSKÁ OĽGA + DRAHOVSKÁ OĽGA
V 4 / Exc 4
31	DELIGHTFUL HUNTER DEXTER, MET.CSP.400/18, 28.05.2018 
	O: GARDENSTONE GRAN TORINO M: VIVIEN SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: VISZLAI TÜNDE MAJ: VISZLAI TÜNDE 
V 3 / Exc 3
32	FÜZBERKI PIKO BELLO, MET.CSP.513/19, 15.07.2018 
	O: CH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: CHARBONNEL PRETTY N'BLUE
	CH: SZILÁGYI JUDIT MAJ: SZILÁGYI JUDIT + SRDAN JAKSIC JELENA
V / Exc 
33	ODOS BLACK JACK, JR 700074 KŠ, 19.03.2018 
	O: CASSOM JUST'N'TIME M: ICH ODOS GLAMOROUS GIFT
	CH: VOLIĆ NIKOLA MAJ: VOLIC NIKOLA 	......
V 1, CAJC, Klubový víťaz mladých / Exc 1, CAJC, Junior club winner 
34	TIMBRIC STAR LIGHT, ÖHZB/CS 15021, 09.06.2018 
	O: CHATIVORE STARGAZER M: TIMBRIC ICED MOCHA
	CH: BACON KAREN MAJ: LUKEZIC GERTRUDE 
V 2 / Exc 2
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
30	DASTY Z HOŘENUŠE, CLP/AC/38933, 19.06.2018 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: WANESSA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: DRAHOVSKÁ OĽGA + DRAHOVSKÁ OĽGA
V 4 / Exc 4
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
31	DELIGHTFUL HUNTER DEXTER, MET.CSP.400/18, 28.05.2018 
	O: GARDENSTONE GRAN TORINO M: VIVIEN SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: VISZLAI TÜNDE MAJ: VISZLAI TÜNDE 
V 3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
32	FÜZBERKI PIKO BELLO, MET.CSP.513/19, 15.07.2018 
	O: CH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: CHARBONNEL PRETTY N'BLUE
	CH: SZILÁGYI JUDIT MAJ: SZILÁGYI JUDIT + SRDAN JAKSIC JELENA
V / Exc
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
31	DELIGHTFUL HUNTER DEXTER, MET.CSP.400/18, 28.05.2018 
	O: GARDENSTONE GRAN TORINO M: VIVIEN SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: VISZLAI TÜNDE MAJ: VISZLAI TÜNDE 
V 3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
33	ODOS BLACK JACK, JR 700074 KŠ, 19.03.2018 
	O: CASSOM JUST'N'TIME M: ICH ODOS GLAMOROUS GIFT
	CH: VOLIĆ NIKOLA MAJ: VOLIC NIKOLA 	
V 1, CAJC, Klubový víťaz mladých / Exc 1, CAJC, Junior club winner
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
34	TIMBRIC STAR LIGHT, ÖHZB/CS 15021, 09.06.2018 
	O: CHATIVORE STARGAZER M: TIMBRIC ICED MOCHA
	CH: BACON KAREN MAJ: LUKEZIC GERTRUDE 
V 2 / Exc 2
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
30	DASTY Z HOŘENUŠE, CLP/AC/38933, 19.06.2018 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: WANESSA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: DRAHOVSKÁ OĽGA + DRAHOVSKÁ OĽGA
V 4 / Exc 4
31	DELIGHTFUL HUNTER DEXTER, MET.CSP.400/18, 28.05.2018 
	O: GARDENSTONE GRAN TORINO M: VIVIEN SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: VISZLAI TÜNDE MAJ: VISZLAI TÜNDE 
V 3 / Exc 3
32	FÜZBERKI PIKO BELLO, MET.CSP.513/19, 15.07.2018 
	O: CH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: CHARBONNEL PRETTY N'BLUE
	CH: SZILÁGYI JUDIT MAJ: SZILÁGYI JUDIT + SRDAN JAKSIC JELENA
V / Exc 
33	ODOS BLACK JACK, JR 700074 KŠ, 19.03.2018 
	O: CASSOM JUST'N'TIME M: ICH ODOS GLAMOROUS GIFT
	CH: VOLIĆ NIKOLA MAJ: VOLIC NIKOLA 	......
V 1, CAJC, Klubový víťaz mladých / Exc 1, CAJC, Junior club winner 
34	TIMBRIC STAR LIGHT, ÖHZB/CS 15021, 09.06.2018 
	O: CHATIVORE STARGAZER M: TIMBRIC ICED MOCHA
	CH: BACON KAREN MAJ: LUKEZIC GERTRUDE 
V 2 / Exc 2
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
33	ODOS BLACK JACK, JR 700074 KŠ, 19.03.2018 
	O: CASSOM JUST'N'TIME M: ICH ODOS GLAMOROUS GIFT
	CH: VOLIĆ NIKOLA MAJ: VOLIC NIKOLA 	
V 1, CAJC, Klubový víťaz mladých / Exc 1, CAJC, Junior club winner
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
34	TIMBRIC STAR LIGHT, ÖHZB/CS 15021, 09.06.2018 
	O: CHATIVORE STARGAZER M: TIMBRIC ICED MOCHA
	CH: BACON KAREN MAJ: LUKEZIC GERTRUDE 
V 2 / Exc 2
31	DELIGHTFUL HUNTER DEXTER, MET.CSP.400/18, 28.05.2018 
	O: GARDENSTONE GRAN TORINO M: VIVIEN SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: VISZLAI TÜNDE MAJ: VISZLAI TÜNDE 
V 3 / Exc 3
30	DASTY Z HOŘENUŠE, CLP/AC/38933, 19.06.2018 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: WANESSA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: DRAHOVSKÁ OĽGA + DRAHOVSKÁ OĽGA
V 4 / Exc 4
31	DELIGHTFUL HUNTER DEXTER, MET.CSP.400/18, 28.05.2018 
	O: GARDENSTONE GRAN TORINO M: VIVIEN SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: VISZLAI TÜNDE MAJ: VISZLAI TÜNDE 
V 3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
35	LINDRIDGE TRUE GRIT, MET.CSP.510/H/19, 08.10.2017 
	O: ANNILANN MISTER GOODDEAL JW M: LINDRIDGE DIAMOND DIVA
	CH: HACKETT ANGELA MAJ: CZIPOTT LINDA + HACKETT ANGELA
V 1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
36	ROYAL'S FRIEND ECS VISION OF INFINITY, MET.CSP.331/18, 10.10.2017 
	O: COURMASTER BLUE BLIZZARD M: ROYAL'S FRIEND TEAM TOP TENDENCY
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: VISZLAI TÜNDE 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
35	LINDRIDGE TRUE GRIT, MET.CSP.510/H/19, 08.10.2017 
	O: ANNILANN MISTER GOODDEAL JW M: LINDRIDGE DIAMOND DIVA
	CH: HACKETT ANGELA MAJ: CZIPOTT LINDA + HACKETT ANGELA
V 1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
36	ROYAL'S FRIEND ECS VISION OF INFINITY, MET.CSP.331/18, 10.10.2017 
	O: COURMASTER BLUE BLIZZARD M: ROYAL'S FRIEND TEAM TOP TENDENCY
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: VISZLAI TÜNDE 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
37	ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017 
	O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
	CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN
V 1, CAC, BOV, Klubový víťaz, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner, Best of breed
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
38	ALVIN VON MISCHELLE TAL, SPKP 2415, 15.11.2016 
	O: NICKEL AND DIMES SUNNY AFTERNOON M: BETTY OD VLTAVSKÉ STRÁNĚ
	CH: FAJBÍK JURAJ MAJ: FAJBÍK JURAJ 
V 3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
37	ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017 
	O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
	CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN
V 1, CAC, BOV, Klubový víťaz, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner, Best of breed
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
39	ARES BARI ROSE, SPKP 2406, 02.05.2016 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: EAVEE BLACK PETRS
	CH: KELEŠIOVÁ ALENA MAJ: KELEŠIOVÁ ALENA
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
40	CHADWICK BLUE SCHÖNEZ, CLP/AC/38016, 24.03.2016 
	O: SAMUEL BLACK PETRS M: CERRUTI SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
41	DAJBOGOVA PRINCIPE AEOGON FIRST, JR 79568 KŠ, 25.05.2016 
	O: ICH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: ICH BEKA
	CH: KORODI DALIBOR MAJ: KORODI DALIBOR 
V 1, CAC, najkrajší poľovný pes / Exc 1, CAC, best working male
PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
42	SÁG-HEGYI ZAFÍR CAFFÉ MACCIATTO, CLP/AC/36709, 21.03.2013 
	O: SCHILLING RÄMUND´S LIVER-BRENDON M: MEZSTEGNYEI AURA
	CH: BENKÖ GYULÁNÉ MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
V 3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
40	CHADWICK BLUE SCHÖNEZ, CLP/AC/38016, 24.03.2016 
	O: SAMUEL BLACK PETRS M: CERRUTI SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
41	DAJBOGOVA PRINCIPE AEOGON FIRST, JR 79568 KŠ, 25.05.2016 
	O: ICH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: ICH BEKA
	CH: KORODI DALIBOR MAJ: KORODI DALIBOR 
V 1, CAC, najkrajší poľovný pes / Exc 1, CAC, best working male
42	SÁG-HEGYI ZAFÍR CAFFÉ MACCIATTO, CLP/AC/36709, 21.03.2013 
	O: SCHILLING RÄMUND´S LIVER-BRENDON M: MEZSTEGNYEI AURA
	CH: BENKÖ GYULÁNÉ MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
V 3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
41	DAJBOGOVA PRINCIPE AEOGON FIRST, JR 79568 KŠ, 25.05.2016 
	O: ICH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: ICH BEKA
	CH: KORODI DALIBOR MAJ: KORODI DALIBOR 
V 1, CAC, najkrajší poľovný pes / Exc 1, CAC, best working male
PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
40	CHADWICK BLUE SCHÖNEZ, CLP/AC/38016, 24.03.2016 
	O: SAMUEL BLACK PETRS M: CERRUTI SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
42	SÁG-HEGYI ZAFÍR CAFFÉ MACCIATTO, CLP/AC/36709, 21.03.2013 
	O: SCHILLING RÄMUND´S LIVER-BRENDON M: MEZSTEGNYEI AURA
	CH: BENKÖ GYULÁNÉ MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
V 3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
43	DAJBOGOVA MR. MUFFIE, JR 79766 KŠ, 16.06.2017 
	O: ICH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: ICH BEKA
	CH: KORODI DALIBOR MAJ: KORODI DALIBOR
V 1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
44	FELAMO FOREVER LOVE, MET.CSP.94/H/16, 01.03.2016 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: GIOIA BLUE SCHONEZ
	CH: FEHÉRVÁRI LÁSZLÓ MAJ: SÁNDORFI EDINA 
V 3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
45	LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE, MET.CSP.77/H/16, 13.04.2014 
	O: CH LINDRIDGE STAR QUEST M: CH LINDRIDGE CUPCAKE
	CH: HACKETT ANGELA MAJ: CZIPOTT LINDA + CZEGLÉDI ATTILA
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
46	LYNWATER CELTIC CONNECTION, ÖHZB/CS 14280, 10.02.2013 
	O: LAVERIS TOUCH AND GO M: LYNWATER FAVOUR
	CH: MACLEAN ELIZABETH MAJ: LUKEZIC GERTRUDE 
V 4 / Exc 4
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
43	DAJBOGOVA MR. MUFFIE, JR 79766 KŠ, 16.06.2017 
	O: ICH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: ICH BEKA
	CH: KORODI DALIBOR MAJ: KORODI DALIBOR
V 1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
45	LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE, MET.CSP.77/H/16, 13.04.2014 
	O: CH LINDRIDGE STAR QUEST M: CH LINDRIDGE CUPCAKE
	CH: HACKETT ANGELA MAJ: CZIPOTT LINDA + CZEGLÉDI ATTILA
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
44	FELAMO FOREVER LOVE, MET.CSP.94/H/16, 01.03.2016 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: GIOIA BLUE SCHONEZ
	CH: FEHÉRVÁRI LÁSZLÓ MAJ: SÁNDORFI EDINA 
V 3 / Exc 3
45	LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE, MET.CSP.77/H/16, 13.04.2014 
	O: CH LINDRIDGE STAR QUEST M: CH LINDRIDGE CUPCAKE
	CH: HACKETT ANGELA MAJ: CZIPOTT LINDA + CZEGLÉDI ATTILA
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
46	LYNWATER CELTIC CONNECTION, ÖHZB/CS 14280, 10.02.2013 
	O: LAVERIS TOUCH AND GO M: LYNWATER FAVOUR
	CH: MACLEAN ELIZABETH MAJ: LUKEZIC GERTRUDE 
V 4 / Exc 4
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
47	MANJUNO'S IMPRINT OF THOUGHTS, ÖHZB/CS 15033, 03.12.2018 
	O: DASH OF MAGIC MY OWN DREAM M: ICH MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: KATRIN EISEN MAJ: EISEN KATRIN 	
VN 1, najkrajší mladší dorast sučka / VP 1, best minor puppy female
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
47	MANJUNO'S IMPRINT OF THOUGHTS, ÖHZB/CS 15033, 03.12.2018 
	O: DASH OF MAGIC MY OWN DREAM M: ICH MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: KATRIN EISEN MAJ: EISEN KATRIN 	
VN 1, najkrajší mladší dorast sučka / VP 1, best minor puppy female
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
48	YZZY Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/39177, 04.01.2019 
	O: FOUR FOOT DUDI DOG´S M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA
VN 2 / VP 2
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
47	MANJUNO'S IMPRINT OF THOUGHTS, ÖHZB/CS 15033, 03.12.2018 
	O: DASH OF MAGIC MY OWN DREAM M: ICH MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: KATRIN EISEN MAJ: EISEN KATRIN 	
VN 1, najkrajší mladší dorast sučka / VP 1, best minor puppy female
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
50	DENISA Z HOŘENUŠE, CLP/AC/38938, 19.06.2018 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: WANESSA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: KURUCZOVÁ MAGDA
VD 3 / VG 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
50	DENISA Z HOŘENUŠE, CLP/AC/38938, 19.06.2018 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: WANESSA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: KURUCZOVÁ MAGDA
VD 3 / VG 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
50	DENISA Z HOŘENUŠE, CLP/AC/38938, 19.06.2018 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: WANESSA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: KURUCZOVÁ MAGDA
VD 3 / VG 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
52	ODOS BLACKBERRY, JR 85770 KŠ, 19.03.2018 
	O: CASSOM JUST'N'TIME M: ICH ODOS GLAMOROUS GIFT
	CH: VOLIĆ NIKOLA MAJ: VOLIC NIKOLA 
V 1, CAJC, Klubová víťazka mladých / Exc 1, CAJC, Junior club winner
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
53	TAMALANNA JASMINA MAGNIFICA, ÖHZB/CS 15020, 11.07.2018 
	O: TAMALANNA FRAXINEUS EXCELSIOR M: MARVEIL ZINGARA
	CH: GVARDJANCIC ALENKA MAJ: AMON-HUBL MARIA LUISE
V 2 / Exc 2
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
52	ODOS BLACKBERRY, JR 85770 KŠ, 19.03.2018 
	O: CASSOM JUST'N'TIME M: ICH ODOS GLAMOROUS GIFT
	CH: VOLIĆ NIKOLA MAJ: VOLIC NIKOLA 
V 1, CAJC, Klubová víťazka mladých / Exc 1, CAJC, Junior club winner
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
52	ODOS BLACKBERRY, JR 85770 KŠ, 19.03.2018 
	O: CASSOM JUST'N'TIME M: ICH ODOS GLAMOROUS GIFT
	CH: VOLIĆ NIKOLA MAJ: VOLIC NIKOLA 
V 1, CAJC, Klubová víťazka mladých / Exc 1, CAJC, Junior club winner
53	TAMALANNA JASMINA MAGNIFICA, ÖHZB/CS 15020, 11.07.2018 
	O: TAMALANNA FRAXINEUS EXCELSIOR M: MARVEIL ZINGARA
	CH: GVARDJANCIC ALENKA MAJ: AMON-HUBL MARIA LUISE
V 2 / Exc 2
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
54	DEEP BLUE OF ATON KENNEL, MR 50973 KŠ, 22.08.2017 
	O: VENILIL CHASING RAINBOWS M: ROYAL´S FRIEND TEAM TELL TAIL´S
	CH: GALIC ANETA MAJ: GALIC ANETA 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
55	ZAHIRCOCKER DREAM TEAM WHOOPI GOLDBERG, CLP/AC/38720, 26.07.2017 
	O: FRANCINI´S CHOCO CHOCOLATE M: ZAHIRCOCKER DREAM TEAM MADDIE 
          CLAYBOURNE
	CH: FERRARA ALESSANDRA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
54	DEEP BLUE OF ATON KENNEL, MR 50973 KŠ, 22.08.2017 
	O: VENILIL CHASING RAINBOWS M: ROYAL´S FRIEND TEAM TELL TAIL´S
	CH: GALIC ANETA MAJ: GALIC ANETA 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
55	ZAHIRCOCKER DREAM TEAM WHOOPI GOLDBERG, CLP/AC/38720, 26.07.2017 
	O: FRANCINI´S CHOCO CHOCOLATE M: ZAHIRCOCKER DREAM TEAM MADDIE 
          CLAYBOURNE
	CH: FERRARA ALESSANDRA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
55	ZAHIRCOCKER DREAM TEAM WHOOPI GOLDBERG, CLP/AC/38720, 26.07.2017 
	O: FRANCINI´S CHOCO CHOCOLATE M: ZAHIRCOCKER DREAM TEAM MADDIE 
          CLAYBOURNE
	CH: FERRARA ALESSANDRA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
54	DEEP BLUE OF ATON KENNEL, MR 50973 KŠ, 22.08.2017 
	O: VENILIL CHASING RAINBOWS M: ROYAL´S FRIEND TEAM TELL TAIL´S
	CH: GALIC ANETA MAJ: GALIC ANETA 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
57	AWA BARI ROSE, SPKP 2411, 02.05.2016 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: EAVEE BLACK PETRS
	CH: KELEŠIOVÁ ALENA MAJ: KELEŠIOVÁ ALENA
V / Exc
59	ELOINE SIRRAH SHINE, CLP/AC/37852, 28.08.2015 
	O: GLOWHILL SILVER SPUR M: CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA
V 4 / Exc 4
60	FELAMO FINALLY IT'S SPRING, JR 79453 KŠ, 01.03.2016 
	O: ICH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: CH GIOIA BLUE SCHÖNEZ
	CH: FEHÉRVÁRI LÁSZLÓ MAJ: FEHÉRVÁRI LÁSZLÓ
V 1, CAC / Exc 1, CAC
61	MANJUNO'S FAMOUS POEM, ÖHZB/CS 14849, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
V 3 / Exc 3
62	ODOS CHERRY BABY, JR 85718 KŠ, 27.08.2016 
	O: MANCHELA TIGER TIM M: ODOS GLAMOROUS GIFT
	CH: VOLIČ NIKOLA MAJ: GALIC ANETA 
V 2 , res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
57	AWA BARI ROSE, SPKP 2411, 02.05.2016 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: EAVEE BLACK PETRS
	CH: KELEŠIOVÁ ALENA MAJ: KELEŠIOVÁ ALENA
V / Exc
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
59	ELOINE SIRRAH SHINE, CLP/AC/37852, 28.08.2015 
	O: GLOWHILL SILVER SPUR M: CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA
V 4 / Exc 4
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
60	FELAMO FINALLY IT'S SPRING, JR 79453 KŠ, 01.03.2016 
	O: ICH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: CH GIOIA BLUE SCHÖNEZ
	CH: FEHÉRVÁRI LÁSZLÓ MAJ: FEHÉRVÁRI LÁSZLÓ
V 1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
61	MANJUNO'S FAMOUS POEM, ÖHZB/CS 14849, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
V 3 / Exc 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
60	FELAMO FINALLY IT'S SPRING, JR 79453 KŠ, 01.03.2016 
	O: ICH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: CH GIOIA BLUE SCHÖNEZ
	CH: FEHÉRVÁRI LÁSZLÓ MAJ: FEHÉRVÁRI LÁSZLÓ
V 1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
60	FELAMO FINALLY IT'S SPRING, JR 79453 KŠ, 01.03.2016 
	O: ICH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: CH GIOIA BLUE SCHÖNEZ
	CH: FEHÉRVÁRI LÁSZLÓ MAJ: FEHÉRVÁRI LÁSZLÓ
V 1, CAC / Exc 1, CAC
62	ODOS CHERRY BABY, JR 85718 KŠ, 27.08.2016 
	O: MANCHELA TIGER TIM M: ODOS GLAMOROUS GIFT
	CH: VOLIČ NIKOLA MAJ: GALIC ANETA 
V 2 , res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
61	MANJUNO'S FAMOUS POEM, ÖHZB/CS 14849, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
V 3 / Exc 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
63	CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE, CLP/AC/36521, 21.01.2013 
	O: LESTER BLACK PETRS M: KRÁSKA Z KARAMELU BRAKEMON
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA
V 4 / Exc 4
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
64	COINTREAU BUBBLES ESQUEEN, MET.CSP.172/H/17, 02.07.2016 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: QUEEN OF THE STONE LASTUG ESQUEEN
	CH: GÓRKA EDYTA MAJ: MAYER PATRICIA 
V 1, CAC, BOV, Klubová víťazka, BOS / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner, BOS
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
65	ROYAL´S FRIEND TEAM TELL TAIL´S, MNE 1024/15 EKŠ, 07.12.2015 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: ETIOPIE SKAR-LINE COLOR RANGE
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: GALIC ANETA
 V 3 / Exc 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
66	YVAINE BLACK PETRS, CLP/AC/37752, 24.06.2015 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: DENISE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
64	COINTREAU BUBBLES ESQUEEN, MET.CSP.172/H/17, 02.07.2016 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: QUEEN OF THE STONE LASTUG ESQUEEN
	CH: GÓRKA EDYTA MAJ: MAYER PATRICIA 
V 1, CAC, BOV, Klubová víťazka, BOS / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner, BOS
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
66	YVAINE BLACK PETRS, CLP/AC/37752, 24.06.2015 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: DENISE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V 2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
65	ROYAL´S FRIEND TEAM TELL TAIL´S, MNE 1024/15 EKŠ, 07.12.2015 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: ETIOPIE SKAR-LINE COLOR RANGE
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: GALIC ANETA
 V 3 / Exc 3
63	CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE, CLP/AC/36521, 21.01.2013 
	O: LESTER BLACK PETRS M: KRÁSKA Z KARAMELU BRAKEMON
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA
V 4 / Exc 4
65	ROYAL´S FRIEND TEAM TELL TAIL´S, MNE 1024/15 EKŠ, 07.12.2015 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: ETIOPIE SKAR-LINE COLOR RANGE
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: GALIC ANETA
 V 3 / Exc 3
63	CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE, CLP/AC/36521, 21.01.2013 
	O: LESTER BLACK PETRS M: KRÁSKA Z KARAMELU BRAKEMON
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA
V 4 / Exc 4
PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
67	FÜZBERKI LEGEND, 953000010354212, 17.10.2018 
	O: CH WITHIFLOR PAPERBACK WRITER M: CH BOGÁRHÁZI LILY
	CH: SZILÁGYI JUDIT MAJ: SZILÁGYI JUDIT + SRDAN JAKSIC JELENA
VN 2 / VP 2
PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
68	ICON BLACK PETRS, CLP/AC/39098, 19.10.2018 
	O: VENUS BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: KOCMANOVÁ ANETA 
VN 1, najkrajší dorast pes / VP 1, best puppy male
PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
67	FÜZBERKI LEGEND, 953000010354212, 17.10.2018 
	O: CH WITHIFLOR PAPERBACK WRITER M: CH BOGÁRHÁZI LILY
	CH: SZILÁGYI JUDIT MAJ: SZILÁGYI JUDIT + SRDAN JAKSIC JELENA
VN 2 / VP 2
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
71	X-CLUSIVE SANT TULIP, CLP/AC/38604, 21.06.2017 
	O: FRANCINI´S IN THE MOOD FOR LOVE M: PRINCESS SANT TULIP
	CH: KONEČNÁ DRAHOMÍRA MAJ: KONEČNÁ DRAHOMÍRA 
V 1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, Best of variety
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
71	X-CLUSIVE SANT TULIP, CLP/AC/38604, 21.06.2017 
	O: FRANCINI´S IN THE MOOD FOR LOVE M: PRINCESS SANT TULIP
	CH: KONEČNÁ DRAHOMÍRA MAJ: KONEČNÁ DRAHOMÍRA 
V 1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, Best of variety
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
73	LUDWIG Z VEJMINKU, SPKP 2440, 10.09.2017 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: JAKARTA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
73	LUDWIG Z VEJMINKU, SPKP 2440, 10.09.2017 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: JAKARTA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
72	GULLIVER Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2401, 22.05.2016 
	O: FILON RICCI CLUB M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: ČERVEŇÁK MICHAL 
VD 2 / VG 2
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
74	ATHINA'S PRODUCT PR EXECUTIVE, MET.MSVK.CSP.0025/14, 14.05.2014 
	O: BEAUTY SPOT FALEDO M: AHTINA'S PRODUCT LIBERTY SONG
	CH: SZAKÁCS GÁBORNÉ MAJ: BANHEGYI PETER 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
74	ATHINA'S PRODUCT PR EXECUTIVE, MET.MSVK.CSP.0025/14, 14.05.2014 
	O: BEAUTY SPOT FALEDO M: AHTINA'S PRODUCT LIBERTY SONG
	CH: SZAKÁCS GÁBORNÉ MAJ: BANHEGYI PETER 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
75	KEYA Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2464, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: SZALAYOVÁ MIRIAM
VN 1, najkrajší dorast sučka / VP 1, best puppy female
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
77	DOLLY SANT TULIP, CLP/AC/39014, 18.07.2018 
	O: VIGORUS VELVET GOLDMINE M: UNIQUE GIRL SANT TULIP
	CH: KONEČNÁ DRAHOMÍRA MAJ: KONEČNÁ DRAHOMÍRA
V 1, CAJC / Exc 1, CAJC
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
78	LETICIA SCHÖNEZ, CLP/AC/38972, 26.06.2018 
	O: APRIL JOKE BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: KOCMANOVÁ LUCIE 
V 3 / Exc 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
77	DOLLY SANT TULIP, CLP/AC/39014, 18.07.2018 
	O: VIGORUS VELVET GOLDMINE M: UNIQUE GIRL SANT TULIP
	CH: KONEČNÁ DRAHOMÍRA MAJ: KONEČNÁ DRAHOMÍRA
V 1, CAJC / Exc 1, CAJC
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
76	AMELIA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, SPKP 2458, 15.04.2018 
	O: VIGORRUS VELVET GOLMINE M: QEENY OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: LEVICKÝ PAVOL 
V 2 / Exc 2
78	LETICIA SCHÖNEZ, CLP/AC/38972, 26.06.2018 
	O: APRIL JOKE BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: KOCMANOVÁ LUCIE 
V 3 / Exc 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
76	AMELIA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, SPKP 2458, 15.04.2018 
	O: VIGORRUS VELVET GOLMINE M: QEENY OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: LEVICKÝ PAVOL 
V 2 / Exc 2
78	LETICIA SCHÖNEZ, CLP/AC/38972, 26.06.2018 
	O: APRIL JOKE BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: KOCMANOVÁ LUCIE 
V 3 / Exc 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
79	EXCLUSIVE CHOCOLATE SIMONIDES, CLP/AC/38615, 19.07.2017 
	O: URKO WRZECIONO CZASU M: JENNY NUTY MODUS VIVENDI
	CH: FIŠEROVÁ SIMONA MAJ: FIŠEROVÁ SIMONA
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
80	J´ADORE SCHÖNEZ, CLP/AC/38469 , 08.04.2017 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: KÖNIGOVÁ RENATA
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
80	J´ADORE SCHÖNEZ, CLP/AC/38469 , 08.04.2017 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: KÖNIGOVÁ RENATA
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
81	DEBI Z DŘÍNOVÉHO KOPCE, CLP/AC/38688, 05.11.2017 
	O: LEXUS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: ANNY Z DŘÍNOVÉHO KOPCE
	CH: SEDLÁK ALEŠ MAJ: LUKUVKOVÁ DANIELA 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
81	DEBI Z DŘÍNOVÉHO KOPCE, CLP/AC/38688, 05.11.2017 
	O: LEXUS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: ANNY Z DŘÍNOVÉHO KOPCE
	CH: SEDLÁK ALEŠ MAJ: LUKUVKOVÁ DANIELA 
V 1, CAC / Exc 1, CAC
dieťa a pes / child and dog
juniorhandling
juniorhandling
Najkrajší mladší dorast pes / Best minor puppy male
26	TRISTAN TREASSURE OF ATON KENNEL, 807050000006092, 23.11.2018 
	O: SHENMORE SILVANO M: ROYAL FRIENDS TEAM TAIL TELLS
	CH: GALIC ANETA MAJ: GALIC ANETA
Najkrajší mladší dorast sučka / Best minor puppy female
47	MANJUNO'S IMPRINT OF THOUGHTS, ÖHZB/CS 15033, 03.12.2018 
	O: DASH OF MAGIC MY OWN DREAM M: ICH MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: KATRIN EISEN MAJ: EISEN KATRIN
Najkrajší dorast pes / Best puppy male
68	ICON BLACK PETRS, CLP/AC/39098, 19.10.2018 
	O: VENUS BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: KOCMANOVÁ ANETA
najkrajší pár / best brace
ALEN ASHEN JONNY LEE - MANJUNO'S IMPRINT OF THOUGHTS
najkrajší pár / best brace
ALEN ASHEN JONNY LEE - MANJUNO'S IMPRINT OF THOUGHTS
najkrajší pár / best brace
ALEN ASHEN JONNY LEE - MANJUNO'S IMPRINT OF THOUGHTS
najkrajšia chovateľská skupina / best breeding group
Black Petrs
najkrajšia chovateľská skupina / best breeding group
Black Petrs
Najkrajší poľovný pes / Best working male
41  DAJBOGOVA PRINCIPE AEOGON FIRST, JR 79568 KŠ, 25.05.2016 
	O: ICH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: ICH BEKA
	CH: KORODI DALIBOR MAJ: KORODI DALIBOR
Najkrajšia poľovná sučka / Best working female
22	INEXIS SCHÖNEZ, CLP/AC/38164, 19.06.2016 
	O: WIGHTROCHE KNIGHTS QUEST M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA
best of variety males
Best of black variety male
5	GENTLE GIANT BLACK PETRS, CLP/AC/38525, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
best of variety females
best of black variety females
22	INEXIS SCHÖNEZ, CLP/AC/38164, 19.06.2016 
	O: WIGHTROCHE KNIGHTS QUEST M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA
best of particolour males
best of particolour variety male
37	ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017 
	O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
	CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN
best of particolour variety females
best of particolour variety female
64	COINTREAU BUBBLES ESQUEEN, MET.CSP.172/H/17, 02.07.2016 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: QUEEN OF THE STONE LASTUG ESQUEEN
	CH: GÓRKA EDYTA MAJ: MAYER PATRICIA
best of unicolour males
best of unicolour variety male
71	X-CLUSIVE SANT TULIP, CLP/AC/38604, 21.06.2017 
	O: FRANCINI´S IN THE MOOD FOR LOVE M: PRINCESS SANT TULIP
	CH: KONEČNÁ DRAHOMÍRA MAJ: KONEČNÁ DRAHOMÍRA
best of unicolour variety females
best of unicolour variety female
80	J´ADORE SCHÖNEZ, CLP/AC/38469 , 08.04.2017 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: KÖNIGOVÁ RENATA
junior club winner males
Klubový víťaz mladých / Junior club winner male
33	ODOS BLACK JACK, JR 700074 KŠ, 19.03.2018 
	O: CASSOM JUST'N'TIME M: ICH ODOS GLAMOROUS GIFT
	CH: VOLIĆ NIKOLA MAJ: VOLIC NIKOLA
junior club winner females
Klubová víťazka mladých / Junior club winner female
52	ODOS BLACKBERRY, JR 85770 KŠ, 19.03.2018 
	O: CASSOM JUST'N'TIME M: ICH ODOS GLAMOROUS GIFT
	CH: VOLIĆ NIKOLA MAJ: VOLIC NIKOLA
Klubová víťazka mladých / Junior club winner female
52	ODOS BLACKBERRY, JR 85770 KŠ, 19.03.2018 
	O: CASSOM JUST'N'TIME M: ICH ODOS GLAMOROUS GIFT
	CH: VOLIĆ NIKOLA MAJ: VOLIC NIKOLA
club winner males
club winner males
Klubový víťaz/ Club winner male
37	ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017 
	O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
	CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN
club winner females
Klubová víťazka / Club winner female
64	COINTREAU BUBBLES ESQUEEN, MET.CSP.172/H/17, 02.07.2016 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: QUEEN OF THE STONE LASTUG ESQUEEN
	CH: GÓRKA EDYTA MAJ: MAYER PATRICIA
Najkrajší pes z tried čestných / Best honour class male
8	APRIL JOKE BLACK PETRS, CLP/AC/38088, 28.04.2016 
	O: PRINC TOBIAS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: KOCMANOVÁ ANETA
Najkrajšia sučka z tried čestných / Best honour class female
24	DOROTHEA Z VEJMINKU, SPKP 2412, 05.05.2016 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: VICTORIA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
BOB
37	ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017 
	O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
	CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN
BOS
64	COINTREAU BUBBLES ESQUEEN, MET.CSP.172/H/17, 02.07.2016 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: QUEEN OF THE STONE LASTUG ESQUEEN
	CH: GÓRKA EDYTA MAJ: MAYER PATRICIA
BOB
37	ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017 
	O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
	CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN
BOS
64	COINTREAU BUBBLES ESQUEEN, MET.CSP.172/H/17, 02.07.2016 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: QUEEN OF THE STONE LASTUG ESQUEEN
	CH: GÓRKA EDYTA MAJ: MAYER PATRICIA
BOS
64	COINTREAU BUBBLES ESQUEEN, MET.CSP.172/H/17, 02.07.2016 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: QUEEN OF THE STONE LASTUG ESQUEEN
	CH: GÓRKA EDYTA MAJ: MAYER PATRICIA
BOB
37	ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017 
	O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
	CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN
BOB
37	ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017 
	O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
	CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ) - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Klubová výstava Báč, 18. 5. 2019

Popis

rozhodca/judge: Pamela Halkett, UK

Období

18.5.2019

Statistiky

 • 176 fotek
 • - zobrazení
 • 0 se líbí

Fototechnika

Nikon D5500

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Fotoknihy se slevou 20 % platí na všechny druhy knih. Tak neváhejte a nenechte vaše fotky ležet jen na disku!
S kódem: Knihy21 Akce platí do 30. 9. 2021
Získat slevu
Reklama
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Klubová výstava Báč, 18. 5. 2019
Komentáře Přidat