Klubová výstava/Club show Suchohrad 1.8.2020
otvorenie výstavy / show opening
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
VN1 / VP 1 
    MARSHALL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2500, 30.03.2020 
	O: SILVERY-SNOWBALL THE FIST THEOFILL M: GABRIELA Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: LEVICKÝ PAVOL
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
    LUIS SCHÖNEZ, CLP/AC/38969, 26.06.2018 
	O: APRIL JOKE BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
    EMIR Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2334, 12.05.2014 
	O: GRANT SANT TULIP M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: LEVICKÝ PAVOL
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC, BOV, KV / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner male
          GENTLE GIANT BLACK PETRS, CLP/AC/38525, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
V1 / Exc 1
          FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2375, 08.04.2015 
	O: FILON RICCI CLUB M: OCTAVIA BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
VN1, najkrajší mladší dorast sučka / VP 1, best minor puppy female
          HOSHI BLUE VALLEY OF DOGS, W PRZYGOTOWANIU, 21.02.2020 
	O: CLARAMAND ONCE AGAIN M: FANTAZJA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
V1, CAJC, KV mladých / Exc 1, CAJC, Junior club winner female
          DOUBLE GLOW FALEDO, CLP/AC/39488, 22.10.2019 
	O: BEAUTY SPOT FALEDO M: ZAZA Z VEJMINKU
	CH: DVOŘÁKOVÁ MARTINA MAJ: DVOŘÁKOVÁ MARTINA 
V2 / Exc 2
          MAGDALENE SCHÖNEZ, CLP/AC/39337, 23.06.2019 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA 
V3 / Exc 3
          ISIS SIMONIDES, CLP/AC/39418, 13.08.2019 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: CASSIOPEIA SIMONIDES
	CH: FIŠEROVÁ SIMONA MAJ: OTTMÁROVÁ KATARÍNA
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V1, bez titulu / Exc 1, without title
          ARWEN Z KRÁLOVSKEJ VYHLIADKY, SPKP 2474, 09.02.2019 
	O: FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV M: DOROTHEA Z VEJMINKU
	CH: ŠKRABÁK VLADIMÍR MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          LAVAZZA SCHÖNEZ, ČLP/AC/38970, 26.06.2018 
	O: APRIL JOKE BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          VICTORY MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/38809, 15.02.2018 
	O: APRIL STORM BLACK PETRS M: ZARA M. MYSTERY BLACK PETRS
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: KORMAN TOMÁŠ
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC, BOV, KV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner female, BOB
          GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
SUKY/FEMALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
V1, najkrajšia sučka z tried čestných / Exc 1, best honour class female
          DOROTHEA Z VEJMINKU, SPKP 2412, 05.05.2016 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: VICTORIA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
VN1, najkrajší mladší dorast pes / VP1, best minor puppy male
          CHEEF DASTY SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/39707, 27.03.2020 
	O: CH MEFISTO ORANGE SKAR-LINE COLOUR RANGE M: VICTORIA SKAR-LINE COLOUR 
          RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV 	
VN2 / VP2
          SHOOTING STAR IZOMER, PKR.VIII-21562, 02.03.2020 
	O: DRYCASTLE DANDY'S JEALOUS GUY M: NON STOP IZOMER
	CH: BANASIEWICZ BOŻENA MAJ: ZANIEWSKA EWA
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
VN1, najkrajší mladší dorast pes / VP1, best minor puppy male
          CHEEF DASTY SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/39707, 27.03.2020 
	O: CH MEFISTO ORANGE SKAR-LINE COLOUR RANGE M: VICTORIA SKAR-LINE COLOUR 
          RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
V1, CAJC, KV mladých, BOS / Exc 1, CAJC, Junior club winner male, BOS
          CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
V1, CAJC, KV mladých, BOS / Exc 1, CAJC, Junior club winner male, BOS
          CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER 	
V2 / Exc 2
          EVERY DAY WIN SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/39227, 06.02.2019 
	O: CIB JIMMY SKAR-LINE COLOUR RANGE M: CHANEL NO. 5 SKAR-LINE COLOUR 
          RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV 
V3 / Exc 3
          DAMIEN ORANGE STAR, CLP/AC/39231, 24.02.2019 
	O: CONNY ORANGE STAR M: AMAZING STORY PERFEKT PARTNER
	CH: DOUBRAVSKÁ IVETA MAJ: BLAŽKOVÁ SOŇA 
VD4 / VG 4
          CRAICO MOLLY MONET, SPKP 2495, 27.09.2019 
	O: GALLAHAD ROYAL ANTIDOTUM M: MOLLY POD OŘECHEM
	CH: RAJJOVÁ VIOLA MAJ: RAJJOVÁ VIOLA
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          GESSA D´ARAN ROB ROY, LOE2443246, 16.11.2018 
	O: GESSA D´ARAN NEW DESIGN M: GESSA D´ARAN COFFEE MOUSSE
	CH: ROSSEL SABATE MARIA JOSE MAJ: ŠPRŇA DALIBOR + STUDENÍK PETR	
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          YOFRED Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/39173, 04.01.2019 
	O: FOUR FOOT DUDI DOG´S M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          VIGO SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/38284, 25.09.2016 
	O: LYNWATER SPINNING TOP M: CH KASSANDRA SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV 24		
V2, bez titulu / Exc 2, without title
          SÁG-HEGYI ZAFÍR CAFFÉ MACCIATTO, CLP/AC/36709, 21.03.2013 
	O: SCHILLING RÄMUND´S LIVER-BRENDON M: MEZSTEGNYEI AURA
	CH: BENKÖ GYULÁNÉ MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 	
VD3 / VG 3
          DASTY Z HOŘENUŠE, CLP/AC/38933, 19.06.2018 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: WANESSA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: DRAHOVSKÁ OĽGA + DRAHOVSKÁ OĽGA
PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
V1, CAC, najkrajší poľovný pes / Exc 1, CAC, best working male
          AARON SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/38927, 23.05.2018 
	O: ICH ELDORADO SKAR-LINE COLOUR RANGE M: CH ZITA SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV 	
V2, res. CAC/ Exc 2, res. CAC
          CHADWICK BLUE SCHÖNEZ, CLP/AC/38016, 24.03.2016 
	O: SAMUEL BLACK PETRS M: CERRUTI SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          XANTO SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/38476, 14.03.2017 
	O: ICH ELDORADO SKAR-LINE COLOUR RANGE M: CH YSSY SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          CONNY ORANGE STAR, CLP/AC/37121, 26.02.2014 
	O: ZAK SKAR-LINE COLOR RANGE M: ALBEE ORANGE STAR
	CH: DOUBRAVSKÁ IVETA MAJ: BLAŽKOVÁ SOŇA 
V3 / Exc 3
          MANJUNO'S DARK TEMPTATION, OHZB/CS 14714, 16.04.2016 
	O: PHIL MARIS DANDY DEVON M: MANJUNO'S ABOUT A GIRL
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 	
V4 / Exc 4
          ARES BARI ROSE, SPKP 2406, 02.05.2016 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: EAVEE BLACK PETRS
	CH: KELEŠIOVÁ ALENA MAJ: KELEŠIOVÁ ALENA
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
XANTO SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/38476, 14.03.2017
O: ICH ELDORADO SKAR-LINE COLOUR RANGE M: CH YSSY SKAR-LINE COLOUR RANGE
CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
CONNY ORANGE STAR, CLP/AC/37121, 26.02.2014
O: ZAK SKAR-LINE COLOR RANGE M: ALBEE ORANGE STAR
CH: DOUBRAVSKÁ IVETA MAJ: BLAŽKOVÁ SOŇA
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V3 / Exc 3
MANJUNO'S DARK TEMPTATION, OHZB/CS 14714, 16.04.2016
O: PHIL MARIS DANDY DEVON M: MANJUNO'S ABOUT A GIRL
CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN
V4 / Exc 4
ARES BARI ROSE, SPKP 2406, 02.05.2016
O: LYNWATER BLUE THUNDER M: EAVEE BLACK PETRS
CH: KELEŠIOVÁ ALENA MAJ: KELEŠIOVÁ ALENA
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
V1, najkrajší pes z tried čestných / Exc 1, best honour class male
          ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017 
	O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
	CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN
SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
VN1 / VP 1
          FELLA Z HOŘENUŠE, CLP/AC/39496, 05.11.2019 
	O: YARED BLACK PETRS M: AYRA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: ŠPRŇA DALIBOR
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
V1, CAJC / Exc 1, CAJC
          MANJUNO'S KEEP IT MAGIC, ÖHZB/CS15119, 17.07.2019 
	O: ALEN ASHEN JONNY LEE M: MANJUNO'S FAMOUS POEM
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN + STRIEDER ANDREA
VD2 / VG 2
          BELLA MOLLY MONET, SPKP 2492, 17.09.2019 
	O: GALLAHAD ROYAL ANTIDOTUM M: AMINKA MOLLY MONET
	CH: RAJJOVÁ VIOLA MAJ: RAJJOVÁ VIOLA
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          WHITE MAPLE CROSS IDYLLIC IDOL, ÖHZB/CS 15085, 18.09.2018 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: WHITE MAPLE CROSS DARK ANGEL
	CH: ACS ANITA MAJ: GÖSCHL-FRANZUS SONJA 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          MANJUNO'S IMPRINT OF THOUGHTS, ÖHZB/CS 15033, 03.12.2018 
	O: DASH OF MAGIC MY OWN DREAM M: ICH MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: KATRIN EISEN MAJ: EISEN KATRIN 	
V3 / Exc 3
          OLIVIA Z IGLASTEGO LASKU, CLP/AC/39129, 05.08.2018 
	O: WINTER DAY PERFEKT PARTNER M: NEYRA CANEANGELO
	CH: BOBA JERZY MAJ: KOPECKÁ JANA
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          MANJUNO'S IMPRINT OF THOUGHTS, ÖHZB/CS 15033, 03.12.2018 
	O: DASH OF MAGIC MY OWN DREAM M: ICH MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: KATRIN EISEN MAJ: EISEN KATRIN
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          ELOINE SIRRAH SHINE, CLP/AC/37852, 28.08.2015 
	O: GLOWHILL SILVER SPUR M: CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA 	
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          MANJUNO'S FAMOUS POEM, ÖHZB/CS 14849, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 	
V3/ Exc 3
          WONDER SNOWFLAKE SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/38340, 09.11.2016 
	O: ICH LYNWATER STICKY MOMENT M: CH ZITA SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: SKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV 
V4 / Exc 4
          YZZY Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/39177, 04.01.2019 
	O: FOUR FOOT DUDI DOG´S M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          ELOINE SIRRAH SHINE, CLP/AC/37852, 28.08.2015 
	O: GLOWHILL SILVER SPUR M: CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA 	
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          MANJUNO'S FAMOUS POEM, ÖHZB/CS 14849, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN
SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
V1, CAC, najkrajšia poľovná sučka / Exc 1, CAC, best working female
          BILLIE JEAN INMENSA BELLEZA, CLP/AC/37388, 31.08.2014 
	O: NICKEL AND DIMES SUNNY AFTERNOON M: GVENDOLIN BLACK PETRS
	CH: BLAHOVÁ MONIKA MAJ: WOZNIAKOVÁ LUCIE
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          MANJUNO'S FIFTY SHADES OF GREY, ÖHZB/CS 14847, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE, CLP/AC/36521, 21.01.2013 
	O: LESTER BLACK PETRS M: KRÁSKA Z KARAMELU BRAKEMON
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA 	
V3 / Exc 3
          KASSANDRA SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/37251, 01.05.2014 
	O: ICH LYNWAER STICKY MOMENT M: CH YSSY SKAR-LINE OLOUR RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          MANJUNO'S FIFTY SHADES OF GREY, ÖHZB/CS 14847, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE, CLP/AC/36521, 21.01.2013 
	O: LESTER BLACK PETRS M: KRÁSKA Z KARAMELU BRAKEMON
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA
PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
VN1, najkrajší dorast pes / VP 1, best puppy male
          NARANCS BLACK PETRS, CLP/AC/39525, 16.11.2019 
	O: PRINC TOBIAS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: GIANA BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          KOCEL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2461, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: STUDENÁ IVANA
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          KOCEL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2461, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: STUDENÁ IVANA 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          AMBER RICCI CLUB, PKR.VIII-38874, 13.12.2018 
	O: CLARAMAND ONCE AGAIN M: BLACK MAGIC WOMAN RICCI CLUB
	CH: KONDERLA ZOFIA MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          SNOOPY GOLDEN JANYT, CLP/AC/38595, 11.06.2017 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: CHARMING BLACK JENNY GOLDEN JANYT
	CH: TRNKOVÁ LUCIE MAJ: OTTMÁROVÁ KATARÍNA
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, bez titulu / Exc 1, without title
          LUDWIG Z VEJMINKU, SPKP 2440, 10.09.2017 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: JAKARTA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
VN 1, najkrajší dorast sučka / VP 1, best puppy female
          SILVERY-SNOWBALL SWING, SPKP 2503, 11.01.2020 
	O: AMORE AMERICA BIG CITYLIFE M: SILVERY-SNOWBALL PRUE
	CH: BAUMAN ANITA MARIA MAJ: LEVICKÝ PAVOL
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
V1, CAJC / Exc 1, CAJC
          KANASTA BLACK PETRS, CLP/AC/39295, 10.05.2019 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: LUCIANA BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          IMAGINE BLACK PETRS, CLP/AC/39102, 19.10.2018 
	O: VENUS BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: VOTAVOVÁ JANA
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          KEYA Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2464, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: SZALAYOVÁ MIRIAM
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          DEBI Z DŘÍNOVÉHO KOPCE, CLP/AC/38688, 05.11.2017 
	O: LEXUS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: ANNY Z DŘÍNOVÉHO KOPCE
	CH: SEDLÁK ALEŠ MAJ: LUKUVKOVÁ DANIELA
nový klubový šampión - new club champion
vyhodnotenie súťaže pes a sučka roka 2019 / top male and female 2019 results
vyhodnotenie súťaže pes a sučka roka 2019 / top male and female 2019 results
vyhodnotenie súťaže pes a sučka roka 2019 / top male and female 2019 results
dieťa a pes / child and the dog
dieťa a pes / child and the dog
dieťa a pes / child and the dog
JUNIOR HANDLING II. KATEGÓRIA 14-17 ROKOV / YEARS
1. 	SZALAYOVÁ ŽOFIA, SK - ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ
VN1, najkrajší mladší dorast pes / VP1, best minor puppy male
          CHEEF DASTY SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/39707, 27.03.2020 
	O: CH MEFISTO ORANGE SKAR-LINE COLOUR RANGE M: VICTORIA SKAR-LINE COLOUR 
          RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV
VN1, najkrajší mladší dorast sučka / VP 1, best minor puppy female
          HOSHI BLUE VALLEY OF DOGS, W PRZYGOTOWANIU, 21.02.2020 
	O: CLARAMAND ONCE AGAIN M: FANTAZJA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR
VN1, najkrajší dorast pes / VP 1, best puppy male
          NARANCS BLACK PETRS, CLP/AC/39525, 16.11.2019 
	O: PRINC TOBIAS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: GIANA BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
VN 1, najkrajší dorast sučka / VP 1, best puppy female
          SILVERY-SNOWBALL SWING, SPKP 2503, 11.01.2020 
	O: AMORE AMERICA BIG CITYLIFE M: SILVERY-SNOWBALL PRUE
	CH: BAUMAN ANITA MARIA MAJ: LEVICKÝ PAVOL
NAJKRAJŠÍ PÁR / BEST BRACE
1. 	EISEN KATRIN, AT - ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ
 	ALEN ASHEN JONNY LEE * MANJUNO'S KEEP IT MAGIC
CHOVATEĽSKÁ SKUPINA / BEST BREEDERS GROUP
1. 	ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ - MANJUNO'S - CHOVATEĽ: EISEN KATRIN
V1, CAC, najkrajší poľovný pes / Exc 1, CAC, best working male
          AARON SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/38927, 23.05.2018 
	O: ICH ELDORADO SKAR-LINE COLOUR RANGE M: CH ZITA SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV
V1, CAC, najkrajšia poľovná sučka / Exc 1, CAC, best working female
          BILLIE JEAN INMENSA BELLEZA, CLP/AC/37388, 31.08.2014 
	O: NICKEL AND DIMES SUNNY AFTERNOON M: GVENDOLIN BLACK PETRS
	CH: BLAHOVÁ MONIKA MAJ: WOZNIAKOVÁ LUCIE
V1, CAC, BOV, KV / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner male
          GENTLE GIANT BLACK PETRS, CLP/AC/38525, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          GESSA D´ARAN ROB ROY, LOE2443246, 16.11.2018 
	O: GESSA D´ARAN NEW DESIGN M: GESSA D´ARAN COFFEE MOUSSE
	CH: ROSSEL SABATE MARIA JOSE MAJ: ŠPRŇA DALIBOR + STUDENÍK PETR
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          KOCEL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2461, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: STUDENÁ IVANA
V1, CAC, BOV, KV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner female, BOB
          GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          WHITE MAPLE CROSS IDYLLIC IDOL, ÖHZB/CS 15085, 18.09.2018 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: WHITE MAPLE CROSS DARK ANGEL
	CH: ACS ANITA MAJ: GÖSCHL-FRANZUS SONJA
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          IMAGINE BLACK PETRS, CLP/AC/39102, 19.10.2018 
	O: VENUS BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: VOTAVOVÁ JANA
V1, CAJC, KV mladých, BOS / Exc 1, CAJC, Junior club winner male, BOS
          CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER
V1, CAJC, KV mladých / Exc 1, CAJC, Junior club winner female
          DOUBLE GLOW FALEDO, CLP/AC/39488, 22.10.2019 
	O: BEAUTY SPOT FALEDO M: ZAZA Z VEJMINKU
	CH: DVOŘÁKOVÁ MARTINA MAJ: DVOŘÁKOVÁ MARTINA
V1, CAC, BOV, KV / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner male
          GENTLE GIANT BLACK PETRS, CLP/AC/38525, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V1, CAC, BOV, KV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner female, BOB
          GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V1, najkrajší pes z tried čestných / Exc 1, best honour class male
          ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017 
	O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
	CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN
V1, najkrajšia sučka z tried čestných / Exc 1, best honour class female
          DOROTHEA Z VEJMINKU, SPKP 2412, 05.05.2016 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: VICTORIA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
V1, CAC, BOV, KV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner female, BOB
          GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V1, CAJC, KV mladých, BOS / Exc 1, CAJC, Junior club winner male, BOS
          CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER
V1, CAC, BOV, KV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner female, BOB
          GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V1, CAJC, KV mladých, BOS / Exc 1, CAJC, Junior club winner male, BOS
          CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ) - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Klubová výstava/Club show Suchohrad 1.8.2020

Popis

rozhodca/judge: Bozena Banasiewicz, PL
foto: Janka Kadnárová, Jana Vallová

Období

1.8.2020

Statistiky

 • 74 fotek
 • - zobrazení
 • 0 se líbí

Fototechnika

Nikon D5500

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Fotoknihy se slevou 20 % platí na všechny druhy knih. Tak neváhejte a nenechte vaše fotky ležet jen na disku!
S kódem: Knihy21 Akce platí do 30. 9. 2021
Získat slevu
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Klubová výstava/Club show Suchohrad 1.8.2020
Komentáře Přidat