Klubová výstava/Club show Suchohrad 1.8.2020
otvorenie výstavy / show opening
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
VN1 / VP 1 
    MARSHALL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2500, 30.03.2020 
	O: SILVERY-SNOWBALL THE FIST THEOFILL M: GABRIELA Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: LEVICKÝ PAVOL
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
    LUIS SCHÖNEZ, CLP/AC/38969, 26.06.2018 
	O: APRIL JOKE BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
    EMIR Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2334, 12.05.2014 
	O: GRANT SANT TULIP M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: LEVICKÝ PAVOL
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC, BOV, KV / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner male
          GENTLE GIANT BLACK PETRS, CLP/AC/38525, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
V1 / Exc 1
          FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2375, 08.04.2015 
	O: FILON RICCI CLUB M: OCTAVIA BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
VN1, najkrajší mladší dorast sučka / VP 1, best minor puppy female
          HOSHI BLUE VALLEY OF DOGS, W PRZYGOTOWANIU, 21.02.2020 
	O: CLARAMAND ONCE AGAIN M: FANTAZJA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
V1, CAJC, KV mladých / Exc 1, CAJC, Junior club winner female
          DOUBLE GLOW FALEDO, CLP/AC/39488, 22.10.2019 
	O: BEAUTY SPOT FALEDO M: ZAZA Z VEJMINKU
	CH: DVOŘÁKOVÁ MARTINA MAJ: DVOŘÁKOVÁ MARTINA 
V2 / Exc 2
          MAGDALENE SCHÖNEZ, CLP/AC/39337, 23.06.2019 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA 
V3 / Exc 3
          ISIS SIMONIDES, CLP/AC/39418, 13.08.2019 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: CASSIOPEIA SIMONIDES
	CH: FIŠEROVÁ SIMONA MAJ: OTTMÁROVÁ KATARÍNA
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V1, bez titulu / Exc 1, without title
          ARWEN Z KRÁLOVSKEJ VYHLIADKY, SPKP 2474, 09.02.2019 
	O: FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV M: DOROTHEA Z VEJMINKU
	CH: ŠKRABÁK VLADIMÍR MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          LAVAZZA SCHÖNEZ, ČLP/AC/38970, 26.06.2018 
	O: APRIL JOKE BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          VICTORY MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/38809, 15.02.2018 
	O: APRIL STORM BLACK PETRS M: ZARA M. MYSTERY BLACK PETRS
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: KORMAN TOMÁŠ
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC, BOV, KV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner female, BOB
          GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
SUKY/FEMALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
V1, najkrajšia sučka z tried čestných / Exc 1, best honour class female
          DOROTHEA Z VEJMINKU, SPKP 2412, 05.05.2016 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: VICTORIA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
VN1, najkrajší mladší dorast pes / VP1, best minor puppy male
          CHEEF DASTY SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/39707, 27.03.2020 
	O: CH MEFISTO ORANGE SKAR-LINE COLOUR RANGE M: VICTORIA SKAR-LINE COLOUR 
          RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV 	
VN2 / VP2
          SHOOTING STAR IZOMER, PKR.VIII-21562, 02.03.2020 
	O: DRYCASTLE DANDY'S JEALOUS GUY M: NON STOP IZOMER
	CH: BANASIEWICZ BOŻENA MAJ: ZANIEWSKA EWA
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
VN1, najkrajší mladší dorast pes / VP1, best minor puppy male
          CHEEF DASTY SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/39707, 27.03.2020 
	O: CH MEFISTO ORANGE SKAR-LINE COLOUR RANGE M: VICTORIA SKAR-LINE COLOUR 
          RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
V1, CAJC, KV mladých, BOS / Exc 1, CAJC, Junior club winner male, BOS
          CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
V1, CAJC, KV mladých, BOS / Exc 1, CAJC, Junior club winner male, BOS
          CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER 	
V2 / Exc 2
          EVERY DAY WIN SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/39227, 06.02.2019 
	O: CIB JIMMY SKAR-LINE COLOUR RANGE M: CHANEL NO. 5 SKAR-LINE COLOUR 
          RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV 
V3 / Exc 3
          DAMIEN ORANGE STAR, CLP/AC/39231, 24.02.2019 
	O: CONNY ORANGE STAR M: AMAZING STORY PERFEKT PARTNER
	CH: DOUBRAVSKÁ IVETA MAJ: BLAŽKOVÁ SOŇA 
VD4 / VG 4
          CRAICO MOLLY MONET, SPKP 2495, 27.09.2019 
	O: GALLAHAD ROYAL ANTIDOTUM M: MOLLY POD OŘECHEM
	CH: RAJJOVÁ VIOLA MAJ: RAJJOVÁ VIOLA
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          GESSA D´ARAN ROB ROY, LOE2443246, 16.11.2018 
	O: GESSA D´ARAN NEW DESIGN M: GESSA D´ARAN COFFEE MOUSSE
	CH: ROSSEL SABATE MARIA JOSE MAJ: ŠPRŇA DALIBOR + STUDENÍK PETR	
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          YOFRED Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/39173, 04.01.2019 
	O: FOUR FOOT DUDI DOG´S M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          VIGO SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/38284, 25.09.2016 
	O: LYNWATER SPINNING TOP M: CH KASSANDRA SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV 24		
V2, bez titulu / Exc 2, without title
          SÁG-HEGYI ZAFÍR CAFFÉ MACCIATTO, CLP/AC/36709, 21.03.2013 
	O: SCHILLING RÄMUND´S LIVER-BRENDON M: MEZSTEGNYEI AURA
	CH: BENKÖ GYULÁNÉ MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 	
VD3 / VG 3
          DASTY Z HOŘENUŠE, CLP/AC/38933, 19.06.2018 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: WANESSA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: DRAHOVSKÁ OĽGA + DRAHOVSKÁ OĽGA
PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
V1, CAC, najkrajší poľovný pes / Exc 1, CAC, best working male
          AARON SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/38927, 23.05.2018 
	O: ICH ELDORADO SKAR-LINE COLOUR RANGE M: CH ZITA SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV 	
V2, res. CAC/ Exc 2, res. CAC
          CHADWICK BLUE SCHÖNEZ, CLP/AC/38016, 24.03.2016 
	O: SAMUEL BLACK PETRS M: CERRUTI SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          XANTO SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/38476, 14.03.2017 
	O: ICH ELDORADO SKAR-LINE COLOUR RANGE M: CH YSSY SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          CONNY ORANGE STAR, CLP/AC/37121, 26.02.2014 
	O: ZAK SKAR-LINE COLOR RANGE M: ALBEE ORANGE STAR
	CH: DOUBRAVSKÁ IVETA MAJ: BLAŽKOVÁ SOŇA 
V3 / Exc 3
          MANJUNO'S DARK TEMPTATION, OHZB/CS 14714, 16.04.2016 
	O: PHIL MARIS DANDY DEVON M: MANJUNO'S ABOUT A GIRL
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 	
V4 / Exc 4
          ARES BARI ROSE, SPKP 2406, 02.05.2016 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: EAVEE BLACK PETRS
	CH: KELEŠIOVÁ ALENA MAJ: KELEŠIOVÁ ALENA
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
XANTO SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/38476, 14.03.2017
O: ICH ELDORADO SKAR-LINE COLOUR RANGE M: CH YSSY SKAR-LINE COLOUR RANGE
CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
CONNY ORANGE STAR, CLP/AC/37121, 26.02.2014
O: ZAK SKAR-LINE COLOR RANGE M: ALBEE ORANGE STAR
CH: DOUBRAVSKÁ IVETA MAJ: BLAŽKOVÁ SOŇA
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V3 / Exc 3
MANJUNO'S DARK TEMPTATION, OHZB/CS 14714, 16.04.2016
O: PHIL MARIS DANDY DEVON M: MANJUNO'S ABOUT A GIRL
CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN
V4 / Exc 4
ARES BARI ROSE, SPKP 2406, 02.05.2016
O: LYNWATER BLUE THUNDER M: EAVEE BLACK PETRS
CH: KELEŠIOVÁ ALENA MAJ: KELEŠIOVÁ ALENA
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
V1, najkrajší pes z tried čestných / Exc 1, best honour class male
          ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017 
	O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
	CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN
SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
VN1 / VP 1
          FELLA Z HOŘENUŠE, CLP/AC/39496, 05.11.2019 
	O: YARED BLACK PETRS M: AYRA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: ŠPRŇA DALIBOR
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
V1, CAJC / Exc 1, CAJC
          MANJUNO'S KEEP IT MAGIC, ÖHZB/CS15119, 17.07.2019 
	O: ALEN ASHEN JONNY LEE M: MANJUNO'S FAMOUS POEM
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN + STRIEDER ANDREA
VD2 / VG 2
          BELLA MOLLY MONET, SPKP 2492, 17.09.2019 
	O: GALLAHAD ROYAL ANTIDOTUM M: AMINKA MOLLY MONET
	CH: RAJJOVÁ VIOLA MAJ: RAJJOVÁ VIOLA
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          WHITE MAPLE CROSS IDYLLIC IDOL, ÖHZB/CS 15085, 18.09.2018 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: WHITE MAPLE CROSS DARK ANGEL
	CH: ACS ANITA MAJ: GÖSCHL-FRANZUS SONJA 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          MANJUNO'S IMPRINT OF THOUGHTS, ÖHZB/CS 15033, 03.12.2018 
	O: DASH OF MAGIC MY OWN DREAM M: ICH MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: KATRIN EISEN MAJ: EISEN KATRIN 	
V3 / Exc 3
          OLIVIA Z IGLASTEGO LASKU, CLP/AC/39129, 05.08.2018 
	O: WINTER DAY PERFEKT PARTNER M: NEYRA CANEANGELO
	CH: BOBA JERZY MAJ: KOPECKÁ JANA
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          MANJUNO'S IMPRINT OF THOUGHTS, ÖHZB/CS 15033, 03.12.2018 
	O: DASH OF MAGIC MY OWN DREAM M: ICH MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: KATRIN EISEN MAJ: EISEN KATRIN
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          ELOINE SIRRAH SHINE, CLP/AC/37852, 28.08.2015 
	O: GLOWHILL SILVER SPUR M: CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA 	
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          MANJUNO'S FAMOUS POEM, ÖHZB/CS 14849, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 	
V3/ Exc 3
          WONDER SNOWFLAKE SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/38340, 09.11.2016 
	O: ICH LYNWATER STICKY MOMENT M: CH ZITA SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: SKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV 
V4 / Exc 4
          YZZY Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/39177, 04.01.2019 
	O: FOUR FOOT DUDI DOG´S M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          ELOINE SIRRAH SHINE, CLP/AC/37852, 28.08.2015 
	O: GLOWHILL SILVER SPUR M: CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA 	
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          MANJUNO'S FAMOUS POEM, ÖHZB/CS 14849, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN
SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
V1, CAC, najkrajšia poľovná sučka / Exc 1, CAC, best working female
          BILLIE JEAN INMENSA BELLEZA, CLP/AC/37388, 31.08.2014 
	O: NICKEL AND DIMES SUNNY AFTERNOON M: GVENDOLIN BLACK PETRS
	CH: BLAHOVÁ MONIKA MAJ: WOZNIAKOVÁ LUCIE
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          MANJUNO'S FIFTY SHADES OF GREY, ÖHZB/CS 14847, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE, CLP/AC/36521, 21.01.2013 
	O: LESTER BLACK PETRS M: KRÁSKA Z KARAMELU BRAKEMON
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA 	
V3 / Exc 3
          KASSANDRA SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/37251, 01.05.2014 
	O: ICH LYNWAER STICKY MOMENT M: CH YSSY SKAR-LINE OLOUR RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          MANJUNO'S FIFTY SHADES OF GREY, ÖHZB/CS 14847, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          CANNELLA DOLCE SIRRAH SHINE, CLP/AC/36521, 21.01.2013 
	O: LESTER BLACK PETRS M: KRÁSKA Z KARAMELU BRAKEMON
	CH: ŠERUDOVÁ MICHAELA MAJ: ŠERUDOVÁ MICHAELA
PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
VN1, najkrajší dorast pes / VP 1, best puppy male
          NARANCS BLACK PETRS, CLP/AC/39525, 16.11.2019 
	O: PRINC TOBIAS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: GIANA BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          KOCEL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2461, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: STUDENÁ IVANA
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          KOCEL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2461, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: STUDENÁ IVANA 
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
          AMBER RICCI CLUB, PKR.VIII-38874, 13.12.2018 
	O: CLARAMAND ONCE AGAIN M: BLACK MAGIC WOMAN RICCI CLUB
	CH: KONDERLA ZOFIA MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          SNOOPY GOLDEN JANYT, CLP/AC/38595, 11.06.2017 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: CHARMING BLACK JENNY GOLDEN JANYT
	CH: TRNKOVÁ LUCIE MAJ: OTTMÁROVÁ KATARÍNA
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, bez titulu / Exc 1, without title
          LUDWIG Z VEJMINKU, SPKP 2440, 10.09.2017 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: JAKARTA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
VN 1, najkrajší dorast sučka / VP 1, best puppy female
          SILVERY-SNOWBALL SWING, SPKP 2503, 11.01.2020 
	O: AMORE AMERICA BIG CITYLIFE M: SILVERY-SNOWBALL PRUE
	CH: BAUMAN ANITA MARIA MAJ: LEVICKÝ PAVOL
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
V1, CAJC / Exc 1, CAJC
          KANASTA BLACK PETRS, CLP/AC/39295, 10.05.2019 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: LUCIANA BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          IMAGINE BLACK PETRS, CLP/AC/39102, 19.10.2018 
	O: VENUS BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: VOTAVOVÁ JANA
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          KEYA Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2464, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: SZALAYOVÁ MIRIAM
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
V1, CAC / Exc 1, CAC
          DEBI Z DŘÍNOVÉHO KOPCE, CLP/AC/38688, 05.11.2017 
	O: LEXUS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: ANNY Z DŘÍNOVÉHO KOPCE
	CH: SEDLÁK ALEŠ MAJ: LUKUVKOVÁ DANIELA
nový klubový šampión - new club champion
vyhodnotenie súťaže pes a sučka roka 2019 / top male and female 2019 results
vyhodnotenie súťaže pes a sučka roka 2019 / top male and female 2019 results
vyhodnotenie súťaže pes a sučka roka 2019 / top male and female 2019 results
dieťa a pes / child and the dog
dieťa a pes / child and the dog
dieťa a pes / child and the dog
JUNIOR HANDLING II. KATEGÓRIA 14-17 ROKOV / YEARS
1. 	SZALAYOVÁ ŽOFIA, SK - ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL JEDNOFAREBNÝ
VN1, najkrajší mladší dorast pes / VP1, best minor puppy male
          CHEEF DASTY SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/39707, 27.03.2020 
	O: CH MEFISTO ORANGE SKAR-LINE COLOUR RANGE M: VICTORIA SKAR-LINE COLOUR 
          RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV
VN1, najkrajší mladší dorast sučka / VP 1, best minor puppy female
          HOSHI BLUE VALLEY OF DOGS, W PRZYGOTOWANIU, 21.02.2020 
	O: CLARAMAND ONCE AGAIN M: FANTAZJA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR
VN1, najkrajší dorast pes / VP 1, best puppy male
          NARANCS BLACK PETRS, CLP/AC/39525, 16.11.2019 
	O: PRINC TOBIAS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: GIANA BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
VN 1, najkrajší dorast sučka / VP 1, best puppy female
          SILVERY-SNOWBALL SWING, SPKP 2503, 11.01.2020 
	O: AMORE AMERICA BIG CITYLIFE M: SILVERY-SNOWBALL PRUE
	CH: BAUMAN ANITA MARIA MAJ: LEVICKÝ PAVOL
NAJKRAJŠÍ PÁR / BEST BRACE
1. 	EISEN KATRIN, AT - ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ
 	ALEN ASHEN JONNY LEE * MANJUNO'S KEEP IT MAGIC
CHOVATEĽSKÁ SKUPINA / BEST BREEDERS GROUP
1. 	ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL VIACFAREBNÝ - MANJUNO'S - CHOVATEĽ: EISEN KATRIN
V1, CAC, najkrajší poľovný pes / Exc 1, CAC, best working male
          AARON SKAR-LINE COLOUR RANGE, CLP/AC/38927, 23.05.2018 
	O: ICH ELDORADO SKAR-LINE COLOUR RANGE M: CH ZITA SKAR-LINE COLOUR RANGE
	CH: ŠKAREK LADISLAV MAJ: ŠKAREK LADISLAV
V1, CAC, najkrajšia poľovná sučka / Exc 1, CAC, best working female
          BILLIE JEAN INMENSA BELLEZA, CLP/AC/37388, 31.08.2014 
	O: NICKEL AND DIMES SUNNY AFTERNOON M: GVENDOLIN BLACK PETRS
	CH: BLAHOVÁ MONIKA MAJ: WOZNIAKOVÁ LUCIE
V1, CAC, BOV, KV / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner male
          GENTLE GIANT BLACK PETRS, CLP/AC/38525, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          GESSA D´ARAN ROB ROY, LOE2443246, 16.11.2018 
	O: GESSA D´ARAN NEW DESIGN M: GESSA D´ARAN COFFEE MOUSSE
	CH: ROSSEL SABATE MARIA JOSE MAJ: ŠPRŇA DALIBOR + STUDENÍK PETR
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          KOCEL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2461, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: STUDENÁ IVANA
V1, CAC, BOV, KV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner female, BOB
          GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          WHITE MAPLE CROSS IDYLLIC IDOL, ÖHZB/CS 15085, 18.09.2018 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: WHITE MAPLE CROSS DARK ANGEL
	CH: ACS ANITA MAJ: GÖSCHL-FRANZUS SONJA
V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
          IMAGINE BLACK PETRS, CLP/AC/39102, 19.10.2018 
	O: VENUS BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: VOTAVOVÁ JANA
V1, CAJC, KV mladých, BOS / Exc 1, CAJC, Junior club winner male, BOS
          CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER
V1, CAJC, KV mladých / Exc 1, CAJC, Junior club winner female
          DOUBLE GLOW FALEDO, CLP/AC/39488, 22.10.2019 
	O: BEAUTY SPOT FALEDO M: ZAZA Z VEJMINKU
	CH: DVOŘÁKOVÁ MARTINA MAJ: DVOŘÁKOVÁ MARTINA
V1, CAC, BOV, KV / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner male
          GENTLE GIANT BLACK PETRS, CLP/AC/38525, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V1, CAC, BOV, KV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner female, BOB
          GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V1, najkrajší pes z tried čestných / Exc 1, best honour class male
          ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017 
	O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
	CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN
V1, najkrajšia sučka z tried čestných / Exc 1, best honour class female
          DOROTHEA Z VEJMINKU, SPKP 2412, 05.05.2016 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: VICTORIA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
V1, CAC, BOV, KV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner female, BOB
          GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V1, CAJC, KV mladých, BOS / Exc 1, CAJC, Junior club winner male, BOS
          CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER
V1, CAC, BOV, KV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Club winner female, BOB
          GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017 
	O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR
V1, CAJC, KV mladých, BOS / Exc 1, CAJC, Junior club winner male, BOS
          CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Klubová výstava/Club show Suchohrad 1.8.2020

Description

rozhodca/judge: Bozena Banasiewicz, PL
foto: Janka Kadnárová, Jana Vallová

Period

Statistics

 • 74 photos
 • 0 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Nasněžila vám 20% SLEVA. Sněhu zatím moc není, tak si aspoň užijte slevu 20 % na všechny dárky z vašich fotek. Platí po zadání kódu: Zima2023 v objednávce.
S kódem: Zima2023 Akce platí do 5. 2. 2023
Získat slevu
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Klubová výstava/Club show Suchohrad 1.8.2020
Comments Add