Špeciálna výstava / Specialty club show Košúty 10.9.2021
opening of show • show open by president of CSC Mgr. Alexander Felszeghy, judge Frank Kane
opening of show • show open by president of CSC Mgr. Alexander Felszeghy, judge Frank Kane
opening of show • show open by president of CSC Mgr. Alexander Felszeghy, judge Frank Kane
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
1	DIONÝSOS DOMESDAY, CLP/AC/39910, 28.08.2020 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: CARMENTA DOMESDAY
	CH: ANTOŠOVÁ ANDREA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc , CAJC, Specialty club junior winner 
2	HAPPY OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39883, 01.08.2020 
	O: LEXUS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: ZOJA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V2 / Exc 2
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
3	ONYX BLACK PETRS, CLP/AC/39682, 21.03.2020 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: LUCIANA BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: MACHKOVÁ ANDREA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
4	TOBY OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/38253, 06.08.2016 
	O: HAMILTON DE L´ORME A LIEUE M: ISHA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA
 	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, Best of variety
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
5	JOURNEY TO FAME OF PEARL LAGOON, MET.CSP.0093/16, 08.12.2015 
	O: CINCINNATTI-BUFFALÓ MIND-READER M: ATHINA'S PRODUCT HAPPY TOO
	CH: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA MAJ: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
7	HANIBAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2427, 10.04.2017 
	O: GRAND SANT TULIP M: OCTAVIA PLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: FROLOVÁ RADKA + FROLO PAVOL
	V1 / Exc 1
6	FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2375, 08.04.2015 
	O: FILON RICCI CLUB M: OCTAVIA BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR 
	VD2 / VG2
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
8	DÉIANEIRA DOMESDAY, CLP/AC/39912, 28.08.2020 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: CARMENTA DOMESDAY
	CH: ANTOŠOVÁ ANDREA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA 
	V1, CAJC / Exc 1, CAJC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
13	MAGDALENE SCHÖNEZ, CLP/AC/39337, 23.06.2019 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA 	
    V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
11	HOSHI BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-40617, 21.02.2020 
	O: CLARAMAND ONCE AGAIN M: FANTAZJA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR 
	V3 / Exc 3
14	VICTORY MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/38809, 15.02.2018 
	O: APRIL STORM BLACK PETRS M: ZARA M. MYSTERY BLACK PETRS
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: KORMAN TOMÁŠ 
	V4 / Exc 4
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
13 MAGDALENE SCHÖNEZ, CLP/AC/39337, 23.06.2019
O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
11 HOSHI BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-40617, 21.02.2020
O: CLARAMAND ONCE AGAIN M: FANTAZJA BLUE VALLEY OF DOGS
CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR
V3 / Exc 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
10	CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39399, 01.08.2019 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: PIŠKOTKA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOB
13	MAGDALENE SCHÖNEZ, CLP/AC/39337, 23.06.2019 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA 	
    V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
11	HOSHI BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-40617, 21.02.2020 
	O: CLARAMAND ONCE AGAIN M: FANTAZJA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR 
	V3 / Exc 3
14	VICTORY MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/38809, 15.02.2018 
	O: APRIL STORM BLACK PETRS M: ZARA M. MYSTERY BLACK PETRS
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: KORMAN TOMÁŠ 
	V4 / Exc 4
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
10 CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39399, 01.08.2019
O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: PIŠKOTKA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA
V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOB
13 MAGDALENE SCHÖNEZ, CLP/AC/39337, 23.06.2019
O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
15	GRACE Z VEJMINKU, CLP/AC/38350, 30.11.2016 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: URSULA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠULCEK PAVEL 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
16	ARWEN Z KRÁLOVSKEJ VYHLIADKY, SPKP 2474, 09.02.2019 
	O: FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV M: DOROTHEA Z VEJMINKU
	CH: ŠKRABÁK VLADIMÍR MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
17	DOROTHEA Z VEJMINKU, SPKP 2412, 05.05.2016 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: VICTORIA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
	 V1, najkrajšia suka z tried čestných / Exc 1, Best honour class female
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
18	DUNCAN DONUT OF AMAZING KINDNESS, ÖHZB/CS 15263, 15.03.2021 
	O: MANJUNO'S DARK TEMPTATION M: APRIL ROSE OF AMAZING KINDNESS
	CH: KEIBLINGER ALEXANDRA MAJ: PALMETSHOFER BRIGITTE 
	VN1, najkrajší mladší dorast pes / VP1, Best minor puppy male
PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
19	POKER FACE OF PEARL LAGOON, MET.CSP.951/21, 06.01.2021 
	O: RIZI- BIZI A-LIVER CHOSTER M: ONLY YOU OF PEARL LAGOON
	CH: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA MAJ: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA 
	VN1, najkrajší dorast pes / VP1, Best puppy male
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
20	HARRY Z HOŘENUŠE, CLP/AC/39844, 08.07.2020 
	O: GESSA D'ARAN ROB ROY M: AYRA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: VINKLÁREK ROMAN + VINKLÁRKOVÁ SVATAVA
	V1, CAJC / Exc 1, CAJC
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
22	SHOOTING STAR IZOMER, PKR.VIII-40456, 02.03.2020 
	O: DRYCASTLE DANDY'S JEALOUS GUY M: NON STOP IZOMER
	CH: BANASIEWICZ BOŻENA MAJ: ZANIEWSKA EWA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
22	SHOOTING STAR IZOMER, PKR.VIII-40456, 02.03.2020 
	O: DRYCASTLE DANDY'S JEALOUS GUY M: NON STOP IZOMER
	CH: BANASIEWICZ BOŻENA MAJ: ZANIEWSKA EWA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
26	WINSTON MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/39431, 29.08.2019 
	O: JANIK BLACK PETRS M: PATTY MORAVIA MYSTERY
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: HAJDUŠÍKOVÁ EVA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
25	MANJUNO'S DARK TEMPTATION, OHZB/CS 14714, 16.04.2016 
	O: PHIL MARIS DANDY DEVON M: MANJUNO'S ABOUT A GIRL
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
23	DARCY ZE SENICKÝCH POLÍ, CLP/AC/39069, 10.09.2018 
	O: BELMONDO PAVEKS M: ARWEN ARCA ZE SENICKÝCH POLÍ
	CH: PODLESNÁ FILKOVÁ IVANA MAJ: VINKLÁRKOVÁ SVATAVA + VINKLÁREK ROMAN
	V3 / Exc 3
24	DON QUIJOTE WAMAKEMON, SPKP 2471, 13.01.2019 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: LA SCALA EXTRADIVO IZOMER
	CH: CHRENKO JÁN MAJ: FERENČÍK JURAJ 
	VD4 / VG4
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
26	WINSTON MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/39431, 29.08.2019 
	O: JANIK BLACK PETRS M: PATTY MORAVIA MYSTERY
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: HAJDUŠÍKOVÁ EVA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
25	MANJUNO'S DARK TEMPTATION, OHZB/CS 14714, 16.04.2016 
	O: PHIL MARIS DANDY DEVON M: MANJUNO'S ABOUT A GIRL
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
26	WINSTON MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/39431, 29.08.2019 
	O: JANIK BLACK PETRS M: PATTY MORAVIA MYSTERY
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: HAJDUŠÍKOVÁ EVA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
25	MANJUNO'S DARK TEMPTATION, OHZB/CS 14714, 16.04.2016 
	O: PHIL MARIS DANDY DEVON M: MANJUNO'S ABOUT A GIRL
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
27	GESSA D´ARAN ROB ROY, CLP/AC/39345, 16.11.2018 
	O: GESSA D´ARAN NEW DESIGN M: GESSA D´ARAN COFFEE MOUSSE
	CH: ROSSEL SABATE MARIA JOSE MAJ: ŠPRŇA DALIBOR + STUDENÍK PETR
	V1, CAC, najkrajší poľovný pes / Exc 1, CAC, Best working male
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
29	CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOS / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOS
28	ARES BARI ROSE, SPKP 2406, 02.05.2016 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: EAVEE BLACK PETRS
	CH: KELEŠIOVÁ ALENA MAJ: KELEŠIOVÁ ALENA 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
30	TIMMY MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/37817, 22.09.2015 
	O: BLUE BENDER BLACK PETRS M: MAGGIE MORAVIA MYSTERY
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: HAJDUŠÍKOVÁ EVA 
	V1, najkrajší pes z tried čestných / Exc 1, Best honour class male
PSY/MALE - TRIEDA VETERÁNOV/VETERAN CLASS
31	CRAIGDEAN DREAM LOVER, SPKP 2306, 14.03.2013 
	O: CRAIGDEAN HANIBEL FLETCHER M: CRAIGDEAN KATYKOKR
	CH: EWAN S M MAJ: FELSZEGHY ALEXANDER 
	V1, najkrajší veterán pes / Exc 1, Best veteran male
32	SÁG-HEGYI ZAFÍR CAFFÉ MACCIATTO, CLP/AC/36709, 21.03.2013 
	O: SCHILLING RÄMUND´S LIVER-BRENDON M: MEZSTEGNYEI AURA
	CH: BENKÖ GYULÁNÉ MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
	V2 / Exc 2
PSY/MALE - TRIEDA VETERÁNOV/VETERAN CLASS
31	CRAIGDEAN DREAM LOVER, SPKP 2306, 14.03.2013 
	O: CRAIGDEAN HANIBEL FLETCHER M: CRAIGDEAN KATYKOKR
	CH: EWAN S M MAJ: FELSZEGHY ALEXANDER 
	V1, najkrajší veterán pes / Exc 1, Best veteran male
SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
34	ROYAL'S FRIEND ECS XENON LIGHT, MET.CSP.935/21, 01.01.2021 
	O: ROYAL'S FRIEND ECS VISUAL EFFECT M: ROYAL'S FRIEND ECS UNPOLISHED 
    DIAMOND
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: LENGYEL-MOLNÁR ANETT 
	VN1, najkrajší dorast suka / VP 1, Best puppy female
33	CINDY Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/40089, 25.01.2021 
	O: EVERY DAY WIN SKAR-LINE COLOUR RANGE M: YZZY Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
	VN2 / VP2
SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
34	ROYAL'S FRIEND ECS XENON LIGHT, MET.CSP.935/21, 01.01.2021 
	O: ROYAL'S FRIEND ECS VISUAL EFFECT M: ROYAL'S FRIEND ECS UNPOLISHED 
    DIAMOND
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: LENGYEL-MOLNÁR ANETT 
	VN1, najkrajší dorast suka / VP 1, Best puppy female
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
36	HRONKA Z HOŘENUŠE, CLP/AC/39851, 08.07.2020 
	O: GESSA D´ARAN ROB ROY M: AYRA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: ŠPRŇA DALIBOR 
	V1, CAJC / Exc 1, CAJC
35	BELLA MIA Z HORNÍ LIPKY, CLIP/AC/39925, 15.09.2020 
	O: QUENTIN SKAR-LINE COLOUR RANGE M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANACAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
	V2 / Exc 2
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
38	FELLA Z HOŘENUŠE, CLP/AC/39496, 05.11.2019 
	O: YARED BLACK PETRS M: AYRA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: ŠPRŇA DALIBOR 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
39	MANJUNO'S FAMOUS POEM, ÖHZB/CS 14849, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
39	MANJUNO'S FAMOUS POEM, ÖHZB/CS 14849, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
40	YZZY Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/39177, 04.01.2019 
	O: FOUR FOOT DUDI DOG´S M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
42	ROYAL'S FRIEND ECS WIND CHRIMES, MET.CSP.606/19, 23.05.2019 
	O: WW. RUS YUDZHIN'S DESIGN FASHION M: ICH ROYAL'S FRIEND TEAM TUBULAR 
    BELLS
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: BALOGH NÓRA 
	V1, CAC, BOV, najkrajšia poľovná suka / Exc 1, CAC, Best of variety, Best working female
41	AURORA MOLLY MONET, SPKP 2422, 14.01.2017 
	O: SÁG-HEGYI ZAFÍR CAFFÉ MACCHIATO M: MOLLY POD OŘECHEM
	CH: RAJJOVÁ VIOLA MAJ: MEZEI FRANTIŠEK 
	VD2 / VG 2
SUKY/FEMALE - TRIEDA VETERÁNOV/VETERAN CLASS
43	HOLLY VOM MAGICCIRCLE, ÖHZB/CS 14207, 09.11.2012 
	O: RANCEGRAIG ROULETTE M: BUFFY VOM MAGICCIRCLE
	CH: AMON MARIA LUISE U. PAUL MAJ: HANDL SYLVIA
     V1, najkrajšia veterán suka / Exc 1, best veteran female
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
46	THE LAST JEDI GOLD'N REBEITS, MET.CSP.772/20, 03.05.2020 
	O: RUS IRENE'S ALWAYS WITH GALLINAGOS M: SHINING DAWN OF AMIDALA 
    FELAMO
	CH: ANETT STIEBER MAJ: STIEBER ANETT 
	V1, CAJC / Exc 1, CAJC
44	ARGO DAISYLINE, CLP/AC/39963, 26.10.2020 
	O: GULLIVER Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV M: HABANKA Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV
	CH: ČAJKOVÁ MARKÉTA MAJ: ÚRADNÍKOVÁ MONIKA 
	VD2 / VG2
45	NICK Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2516, 01.08.2020 
	O: EMÍR Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV M: AMELIA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: ORSZÁGH PETER 
	VD3 / VG3
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
46	THE LAST JEDI GOLD'N REBEITS, MET.CSP.772/20, 03.05.2020 
	O: RUS IRENE'S ALWAYS WITH GALLINAGOS M: SHINING DAWN OF AMIDALA 
    FELAMO
	CH: ANETT STIEBER MAJ: STIEBER ANETT 
	V1, CAJC / Exc 1, CAJC
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
47	BOGÁRHÁZI LEVITHY, JR 79315 KS, 22.08.2015 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: FŰZBERKI JUST A DREAM
	CH: SARNYAI ZITA MAJ: SZILÁGYI JUDIT 
	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, Best of variety
48	KOCEL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2461, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: STUDENÁ IVANA 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
49	SNOOPY GOLDEN JANYT, CLP/AC/38595, 11.06.2017 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: CHARMING BLACK JENNY GOLDEN JANYT
	CH: TRNKOVÁ LUCIE MAJ: OTTMÁROVÁ KATARÍNA 
	V3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
47	BOGÁRHÁZI LEVITHY, JR 79315 KS, 22.08.2015 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: FŰZBERKI JUST A DREAM
	CH: SARNYAI ZITA MAJ: SZILÁGYI JUDIT 
	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, Best of variety
48	KOCEL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2461, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: STUDENÁ IVANA 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
50	LUDWIG Z VEJMINKU, SPKP 2440, 10.09.2017 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: JAKARTA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
51	ICONA LUKRECIE ZE ZEMĚ PIPIKEL, CLP/AC/40229, 20.04.2021 
	O: ROB OF ROSMERY RICCI CLUB M: DEBI Z DŘÍNOVÉHO KOPCE
	CH: LUKUVKOVÁ DANIELA MAJ: LUKUVKOVÁ DANIELA 
	VN1, najkrajší mladší dorast suka / Exc 1, Best minor puppy female
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
51	ICONA LUKRECIE ZE ZEMĚ PIPIKEL, CLP/AC/40229, 20.04.2021 
	O: ROB OF ROSMERY RICCI CLUB M: DEBI Z DŘÍNOVÉHO KOPCE
	CH: LUKUVKOVÁ DANIELA MAJ: LUKUVKOVÁ DANIELA 
	VN1, najkrajší mladší dorast suka / Exc 1, Best minor puppy female
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
54	KEY'LA BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-41169, 29.09.2020 
	O: AMBER RICCI CLUB M: XENIA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc 1, CAJC, Specialty club junior winner 
52	COCO CHANEL Z VEJMINKU, CLP/AC/39677, 03.04.2020 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: JAKARTA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠULCEK PAVEL 
	V2 / Exc 2
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
54	KEY'LA BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-41169, 29.09.2020 
	O: AMBER RICCI CLUB M: XENIA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc 1, CAJC, Specialty club junior winner 
52	COCO CHANEL Z VEJMINKU, CLP/AC/39677, 03.04.2020 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: JAKARTA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠULCEK PAVEL 
	V2 / Exc 2
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
56	TARA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/38255, 06.08.2016 
	O: HAMILTON DE L´ORME A LIEUE M: ISHA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
SUKY/FEMALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
57	ATHINA'S PRODUCT KEY TO YOUR HEART, MET.CSP.712/10, 30.12.2009 
	O: KEEN Z FUSBERKU M: ATHINA'S PRODUCT ELA INCOGNITO
	CH: SZAKÁCS GÁBORNÉ MAJ: JÁNVÁRINÉ BÁNKÚTI ÁGNES 
	V1 / Exc 1
SUKY/FEMALE - TRIEDA VETERÁNOV/VETERAN CLASS
58	SORCERY'S LOVE FOREVER, PKR.VIII-26672, 29.08.2010 
	O: LOS OMBUES FOREVER-INCOGNITO M: SORCERY'S HOT SPICE
	CH: LOIZOU ELIZA & ANASIIOU LOUIZA MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR
    V1 / Exc 1
18	DUNCAN DONUT OF AMAZING KINDNESS, ÖHZB/CS 15263, 15.03.2021 
	O: MANJUNO'S DARK TEMPTATION M: APRIL ROSE OF AMAZING KINDNESS
	CH: KEIBLINGER ALEXANDRA MAJ: PALMETSHOFER BRIGITTE 
	VN1, najkrajší mladší dorast pes / VP1, Best minor puppy male
51	ICONA LUKRECIE ZE ZEMĚ PIPIKEL, CLP/AC/40229, 20.04.2021 
	O: ROB OF ROSMERY RICCI CLUB M: DEBI Z DŘÍNOVÉHO KOPCE
	CH: LUKUVKOVÁ DANIELA MAJ: LUKUVKOVÁ DANIELA
51	ICONA LUKRECIE ZE ZEMĚ PIPIKEL, CLP/AC/40229, 20.04.2021 
	O: ROB OF ROSMERY RICCI CLUB M: DEBI Z DŘÍNOVÉHO KOPCE
	CH: LUKUVKOVÁ DANIELA MAJ: LUKUVKOVÁ DANIELA
19	POKER FACE OF PEARL LAGOON, MET.CSP.951/21, 06.01.2021 
	O: RIZI- BIZI A-LIVER CHOSTER M: ONLY YOU OF PEARL LAGOON
	CH: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA MAJ: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA
34	ROYAL'S FRIEND ECS XENON LIGHT, MET.CSP.935/21, 01.01.2021 
	O: ROYAL'S FRIEND ECS VISUAL EFFECT M: ROYAL'S FRIEND ECS UNPOLISHED 
    DIAMOND
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: LENGYEL-MOLNÁR ANETT 
	VN1, najkrajší dorast suka / VP 1, Best puppy female
NAJKRAJŠÍ PÁR / BEST BRACE
1. miesto 	ŠKRABÁK VLADIMÍR, SK - ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY
 		    FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV * DOROTHEA Z VEJMINKU
27	GESSA D´ARAN ROB ROY, CLP/AC/39345, 16.11.2018 
	O: GESSA D´ARAN NEW DESIGN M: GESSA D´ARAN COFFEE MOUSSE
	CH: ROSSEL SABATE MARIA JOSE MAJ: ŠPRŇA DALIBOR + STUDENÍK PETR
	V1, CAC, najkrajší poľovný pes / Exc 1, CAC, Best working male
42	ROYAL'S FRIEND ECS WIND CHRIMES, MET.CSP.606/19, 23.05.2019 
	O: WW. RUS YUDZHIN'S DESIGN FASHION M: ICH ROYAL'S FRIEND TEAM TUBULAR 
    BELLS
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: BALOGH NÓRA 
	V1, CAC, BOV, najkrajšia poľovná suka / Exc 1, CAC, Best of variety, Best working female
4	TOBY OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/38253, 06.08.2016 
	O: HAMILTON DE L´ORME A LIEUE M: ISHA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA
 	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, Best of variety
10	CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39399, 01.08.2019 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: PIŠKOTKA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOB
29	CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOS / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOS
42	ROYAL'S FRIEND ECS WIND CHRIMES, MET.CSP.606/19, 23.05.2019 
	O: WW. RUS YUDZHIN'S DESIGN FASHION M: ICH ROYAL'S FRIEND TEAM TUBULAR 
    BELLS
  	CH: BALOGH NÓRA MAJ: BALOGH NÓRA 
	V1, CAC, BOV, najkrajšia poľovná suka / Exc 1, CAC, Best of variety, Best working female
47	BOGÁRHÁZI LEVITHY, JR 79315 KS, 22.08.2015 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: FŰZBERKI JUST A DREAM
	CH: SARNYAI ZITA MAJ: SZILÁGYI JUDIT 
	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, Best of variety
56	TARA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/38255, 06.08.2016 
	O: HAMILTON DE L´ORME A LIEUE M: ISHA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
1	DIONÝSOS DOMESDAY, CLP/AC/39910, 28.08.2020 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: CARMENTA DOMESDAY
	CH: ANTOŠOVÁ ANDREA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc , CAJC, Specialty club junior winner
1	DIONÝSOS DOMESDAY, CLP/AC/39910, 28.08.2020 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: CARMENTA DOMESDAY
	CH: ANTOŠOVÁ ANDREA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc , CAJC, Specialty club junior winner
54	KEY'LA BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-41169, 29.09.2020 
	O: AMBER RICCI CLUB M: XENIA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc 1, CAJC, Specialty club junior winner
54	KEY'LA BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-41169, 29.09.2020 
	O: AMBER RICCI CLUB M: XENIA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc 1, CAJC, Specialty club junior winner
29	CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOS / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOS
29	CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOS / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOS
10	CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39399, 01.08.2019 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: PIŠKOTKA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOB
10	CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39399, 01.08.2019 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: PIŠKOTKA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOB
31	CRAIGDEAN DREAM LOVER, SPKP 2306, 14.03.2013 
	O: CRAIGDEAN HANIBEL FLETCHER M: CRAIGDEAN KATYKOKR
	CH: EWAN S M MAJ: FELSZEGHY ALEXANDER 
	V1, najkrajší veterán pes / Exc 1, Best veteran male
43	HOLLY VOM MAGICCIRCLE, ÖHZB/CS 14207, 09.11.2012 
	O: RANCEGRAIG ROULETTE M: BUFFY VOM MAGICCIRCLE
	 CH: AMON MARIA LUISE U. PAUL MAJ: HANDL SYLVIA
     V1, najkrajšia veterán suka / Exc 1, best veteran female
30	TIMMY MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/37817, 22.09.2015 
	O: BLUE BENDER BLACK PETRS M: MAGGIE MORAVIA MYSTERY
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: HAJDUŠÍKOVÁ EVA 
	V1, najkrajší pes z tried čestných / Exc 1, Best honour class male
17	DOROTHEA Z VEJMINKU, SPKP 2412, 05.05.2016 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: VICTORIA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
	 V1, najkrajšia suka z tried čestných / Exc 1, Best honour class female
best of breed competition
BOB: CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY
BOS: CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE
BOB: CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY
BOS: CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE
10	CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39399, 01.08.2019 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: PIŠKOTKA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOB
ending of the show
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ) - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Špeciálna výstava / Specialty club show Košúty 10.9.2021

Popis

judge: Frank Kane, UK

Období

letos v září

Statistiky

 • 82 fotek
 • - zobrazení
 • 0 se líbí

Fototechnika

Nikon D5500

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
25% sleva na všechny fotodárky platí do neděle v rámci akce Nákupy OnaDnes. Neváhejte ji využít!
S kódem: OnaDnes25 Akce platí do 24. 10. 2021
Využít slevu
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Špeciálna výstava / Specialty club show Košúty 10.9.2021
Komentáře Přidat