Špeciálna výstava / Specialty club show Košúty 10.9.2021
opening of show • show open by president of CSC Mgr. Alexander Felszeghy, judge Frank Kane
opening of show • show open by president of CSC Mgr. Alexander Felszeghy, judge Frank Kane
opening of show • show open by president of CSC Mgr. Alexander Felszeghy, judge Frank Kane
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
1	DIONÝSOS DOMESDAY, CLP/AC/39910, 28.08.2020 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: CARMENTA DOMESDAY
	CH: ANTOŠOVÁ ANDREA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc , CAJC, Specialty club junior winner 
2	HAPPY OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39883, 01.08.2020 
	O: LEXUS OD BUKOVÉ STUDÁNKY M: ZOJA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V2 / Exc 2
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
3	ONYX BLACK PETRS, CLP/AC/39682, 21.03.2020 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: LUCIANA BLACK PETRS
	CH: STUDENÍK PETR MAJ: MACHKOVÁ ANDREA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
4	TOBY OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/38253, 06.08.2016 
	O: HAMILTON DE L´ORME A LIEUE M: ISHA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA
 	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, Best of variety
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
5	JOURNEY TO FAME OF PEARL LAGOON, MET.CSP.0093/16, 08.12.2015 
	O: CINCINNATTI-BUFFALÓ MIND-READER M: ATHINA'S PRODUCT HAPPY TOO
	CH: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA MAJ: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
7	HANIBAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2427, 10.04.2017 
	O: GRAND SANT TULIP M: OCTAVIA PLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: FROLOVÁ RADKA + FROLO PAVOL
	V1 / Exc 1
6	FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2375, 08.04.2015 
	O: FILON RICCI CLUB M: OCTAVIA BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR 
	VD2 / VG2
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
8	DÉIANEIRA DOMESDAY, CLP/AC/39912, 28.08.2020 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: CARMENTA DOMESDAY
	CH: ANTOŠOVÁ ANDREA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA 
	V1, CAJC / Exc 1, CAJC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
13	MAGDALENE SCHÖNEZ, CLP/AC/39337, 23.06.2019 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA 	
    V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
11	HOSHI BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-40617, 21.02.2020 
	O: CLARAMAND ONCE AGAIN M: FANTAZJA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR 
	V3 / Exc 3
14	VICTORY MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/38809, 15.02.2018 
	O: APRIL STORM BLACK PETRS M: ZARA M. MYSTERY BLACK PETRS
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: KORMAN TOMÁŠ 
	V4 / Exc 4
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
13 MAGDALENE SCHÖNEZ, CLP/AC/39337, 23.06.2019
O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
11 HOSHI BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-40617, 21.02.2020
O: CLARAMAND ONCE AGAIN M: FANTAZJA BLUE VALLEY OF DOGS
CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR
V3 / Exc 3
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
10	CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39399, 01.08.2019 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: PIŠKOTKA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOB
13	MAGDALENE SCHÖNEZ, CLP/AC/39337, 23.06.2019 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
	CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA 	
    V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
11	HOSHI BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-40617, 21.02.2020 
	O: CLARAMAND ONCE AGAIN M: FANTAZJA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR 
	V3 / Exc 3
14	VICTORY MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/38809, 15.02.2018 
	O: APRIL STORM BLACK PETRS M: ZARA M. MYSTERY BLACK PETRS
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: KORMAN TOMÁŠ 
	V4 / Exc 4
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
10 CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39399, 01.08.2019
O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: PIŠKOTKA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA
V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOB
13 MAGDALENE SCHÖNEZ, CLP/AC/39337, 23.06.2019
O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: FRAPPE SCHÖNEZ
CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA
V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
15	GRACE Z VEJMINKU, CLP/AC/38350, 30.11.2016 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: URSULA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠULCEK PAVEL 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
16	ARWEN Z KRÁLOVSKEJ VYHLIADKY, SPKP 2474, 09.02.2019 
	O: FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV M: DOROTHEA Z VEJMINKU
	CH: ŠKRABÁK VLADIMÍR MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
17	DOROTHEA Z VEJMINKU, SPKP 2412, 05.05.2016 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: VICTORIA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
	 V1, najkrajšia suka z tried čestných / Exc 1, Best honour class female
PSY/MALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
18	DUNCAN DONUT OF AMAZING KINDNESS, ÖHZB/CS 15263, 15.03.2021 
	O: MANJUNO'S DARK TEMPTATION M: APRIL ROSE OF AMAZING KINDNESS
	CH: KEIBLINGER ALEXANDRA MAJ: PALMETSHOFER BRIGITTE 
	VN1, najkrajší mladší dorast pes / VP1, Best minor puppy male
PSY/MALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
19	POKER FACE OF PEARL LAGOON, MET.CSP.951/21, 06.01.2021 
	O: RIZI- BIZI A-LIVER CHOSTER M: ONLY YOU OF PEARL LAGOON
	CH: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA MAJ: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA 
	VN1, najkrajší dorast pes / VP1, Best puppy male
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
20	HARRY Z HOŘENUŠE, CLP/AC/39844, 08.07.2020 
	O: GESSA D'ARAN ROB ROY M: AYRA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: VINKLÁREK ROMAN + VINKLÁRKOVÁ SVATAVA
	V1, CAJC / Exc 1, CAJC
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
22	SHOOTING STAR IZOMER, PKR.VIII-40456, 02.03.2020 
	O: DRYCASTLE DANDY'S JEALOUS GUY M: NON STOP IZOMER
	CH: BANASIEWICZ BOŻENA MAJ: ZANIEWSKA EWA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
22	SHOOTING STAR IZOMER, PKR.VIII-40456, 02.03.2020 
	O: DRYCASTLE DANDY'S JEALOUS GUY M: NON STOP IZOMER
	CH: BANASIEWICZ BOŻENA MAJ: ZANIEWSKA EWA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
26	WINSTON MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/39431, 29.08.2019 
	O: JANIK BLACK PETRS M: PATTY MORAVIA MYSTERY
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: HAJDUŠÍKOVÁ EVA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
25	MANJUNO'S DARK TEMPTATION, OHZB/CS 14714, 16.04.2016 
	O: PHIL MARIS DANDY DEVON M: MANJUNO'S ABOUT A GIRL
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
23	DARCY ZE SENICKÝCH POLÍ, CLP/AC/39069, 10.09.2018 
	O: BELMONDO PAVEKS M: ARWEN ARCA ZE SENICKÝCH POLÍ
	CH: PODLESNÁ FILKOVÁ IVANA MAJ: VINKLÁRKOVÁ SVATAVA + VINKLÁREK ROMAN
	V3 / Exc 3
24	DON QUIJOTE WAMAKEMON, SPKP 2471, 13.01.2019 
	O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: LA SCALA EXTRADIVO IZOMER
	CH: CHRENKO JÁN MAJ: FERENČÍK JURAJ 
	VD4 / VG4
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
26	WINSTON MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/39431, 29.08.2019 
	O: JANIK BLACK PETRS M: PATTY MORAVIA MYSTERY
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: HAJDUŠÍKOVÁ EVA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
25	MANJUNO'S DARK TEMPTATION, OHZB/CS 14714, 16.04.2016 
	O: PHIL MARIS DANDY DEVON M: MANJUNO'S ABOUT A GIRL
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
26	WINSTON MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/39431, 29.08.2019 
	O: JANIK BLACK PETRS M: PATTY MORAVIA MYSTERY
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: HAJDUŠÍKOVÁ EVA 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
25	MANJUNO'S DARK TEMPTATION, OHZB/CS 14714, 16.04.2016 
	O: PHIL MARIS DANDY DEVON M: MANJUNO'S ABOUT A GIRL
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
27	GESSA D´ARAN ROB ROY, CLP/AC/39345, 16.11.2018 
	O: GESSA D´ARAN NEW DESIGN M: GESSA D´ARAN COFFEE MOUSSE
	CH: ROSSEL SABATE MARIA JOSE MAJ: ŠPRŇA DALIBOR + STUDENÍK PETR
	V1, CAC, najkrajší poľovný pes / Exc 1, CAC, Best working male
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
29	CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOS / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOS
28	ARES BARI ROSE, SPKP 2406, 02.05.2016 
	O: LYNWATER BLUE THUNDER M: EAVEE BLACK PETRS
	CH: KELEŠIOVÁ ALENA MAJ: KELEŠIOVÁ ALENA 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
30	TIMMY MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/37817, 22.09.2015 
	O: BLUE BENDER BLACK PETRS M: MAGGIE MORAVIA MYSTERY
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: HAJDUŠÍKOVÁ EVA 
	V1, najkrajší pes z tried čestných / Exc 1, Best honour class male
PSY/MALE - TRIEDA VETERÁNOV/VETERAN CLASS
31	CRAIGDEAN DREAM LOVER, SPKP 2306, 14.03.2013 
	O: CRAIGDEAN HANIBEL FLETCHER M: CRAIGDEAN KATYKOKR
	CH: EWAN S M MAJ: FELSZEGHY ALEXANDER 
	V1, najkrajší veterán pes / Exc 1, Best veteran male
32	SÁG-HEGYI ZAFÍR CAFFÉ MACCIATTO, CLP/AC/36709, 21.03.2013 
	O: SCHILLING RÄMUND´S LIVER-BRENDON M: MEZSTEGNYEI AURA
	CH: BENKÖ GYULÁNÉ MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
	V2 / Exc 2
PSY/MALE - TRIEDA VETERÁNOV/VETERAN CLASS
31	CRAIGDEAN DREAM LOVER, SPKP 2306, 14.03.2013 
	O: CRAIGDEAN HANIBEL FLETCHER M: CRAIGDEAN KATYKOKR
	CH: EWAN S M MAJ: FELSZEGHY ALEXANDER 
	V1, najkrajší veterán pes / Exc 1, Best veteran male
SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
34	ROYAL'S FRIEND ECS XENON LIGHT, MET.CSP.935/21, 01.01.2021 
	O: ROYAL'S FRIEND ECS VISUAL EFFECT M: ROYAL'S FRIEND ECS UNPOLISHED 
    DIAMOND
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: LENGYEL-MOLNÁR ANETT 
	VN1, najkrajší dorast suka / VP 1, Best puppy female
33	CINDY Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/40089, 25.01.2021 
	O: EVERY DAY WIN SKAR-LINE COLOUR RANGE M: YZZY Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
	VN2 / VP2
SUKY/FEMALE - TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS
34	ROYAL'S FRIEND ECS XENON LIGHT, MET.CSP.935/21, 01.01.2021 
	O: ROYAL'S FRIEND ECS VISUAL EFFECT M: ROYAL'S FRIEND ECS UNPOLISHED 
    DIAMOND
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: LENGYEL-MOLNÁR ANETT 
	VN1, najkrajší dorast suka / VP 1, Best puppy female
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
36	HRONKA Z HOŘENUŠE, CLP/AC/39851, 08.07.2020 
	O: GESSA D´ARAN ROB ROY M: AYRA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: ŠPRŇA DALIBOR 
	V1, CAJC / Exc 1, CAJC
35	BELLA MIA Z HORNÍ LIPKY, CLIP/AC/39925, 15.09.2020 
	O: QUENTIN SKAR-LINE COLOUR RANGE M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANACAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
	V2 / Exc 2
SUKY/FEMALE - TRIEDA STREDNÁ/INTERMEDIATE CLASS
38	FELLA Z HOŘENUŠE, CLP/AC/39496, 05.11.2019 
	O: YARED BLACK PETRS M: AYRA Z HOŘENUŠE
	CH: ŠPRŇA DALIBOR MAJ: ŠPRŇA DALIBOR 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
39	MANJUNO'S FAMOUS POEM, ÖHZB/CS 14849, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
39	MANJUNO'S FAMOUS POEM, ÖHZB/CS 14849, 26.01.2017 
	O: BLACK LORD THE SPECIAL ONE M: MANJUNO'S BEAUTY FAME
	CH: EISEN KATRIN MAJ: EISEN KATRIN 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
40	YZZY Z HORNÍ LIPKY, CLP/AC/39177, 04.01.2019 
	O: FOUR FOOT DUDI DOG´S M: PEPPER Z HORNÍ LIPKY
	CH: ŠVANCAROVÁ JANA MAJ: ŠVANCAROVÁ JANA 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA PRACOVNÁ/WORKING CLASS
42	ROYAL'S FRIEND ECS WIND CHRIMES, MET.CSP.606/19, 23.05.2019 
	O: WW. RUS YUDZHIN'S DESIGN FASHION M: ICH ROYAL'S FRIEND TEAM TUBULAR 
    BELLS
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: BALOGH NÓRA 
	V1, CAC, BOV, najkrajšia poľovná suka / Exc 1, CAC, Best of variety, Best working female
41	AURORA MOLLY MONET, SPKP 2422, 14.01.2017 
	O: SÁG-HEGYI ZAFÍR CAFFÉ MACCHIATO M: MOLLY POD OŘECHEM
	CH: RAJJOVÁ VIOLA MAJ: MEZEI FRANTIŠEK 
	VD2 / VG 2
SUKY/FEMALE - TRIEDA VETERÁNOV/VETERAN CLASS
43	HOLLY VOM MAGICCIRCLE, ÖHZB/CS 14207, 09.11.2012 
	O: RANCEGRAIG ROULETTE M: BUFFY VOM MAGICCIRCLE
	CH: AMON MARIA LUISE U. PAUL MAJ: HANDL SYLVIA
     V1, najkrajšia veterán suka / Exc 1, best veteran female
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
46	THE LAST JEDI GOLD'N REBEITS, MET.CSP.772/20, 03.05.2020 
	O: RUS IRENE'S ALWAYS WITH GALLINAGOS M: SHINING DAWN OF AMIDALA 
    FELAMO
	CH: ANETT STIEBER MAJ: STIEBER ANETT 
	V1, CAJC / Exc 1, CAJC
44	ARGO DAISYLINE, CLP/AC/39963, 26.10.2020 
	O: GULLIVER Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV M: HABANKA Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV
	CH: ČAJKOVÁ MARKÉTA MAJ: ÚRADNÍKOVÁ MONIKA 
	VD2 / VG2
45	NICK Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2516, 01.08.2020 
	O: EMÍR Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV M: AMELIA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: ORSZÁGH PETER 
	VD3 / VG3
PSY/MALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
46	THE LAST JEDI GOLD'N REBEITS, MET.CSP.772/20, 03.05.2020 
	O: RUS IRENE'S ALWAYS WITH GALLINAGOS M: SHINING DAWN OF AMIDALA 
    FELAMO
	CH: ANETT STIEBER MAJ: STIEBER ANETT 
	V1, CAJC / Exc 1, CAJC
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
47	BOGÁRHÁZI LEVITHY, JR 79315 KS, 22.08.2015 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: FŰZBERKI JUST A DREAM
	CH: SARNYAI ZITA MAJ: SZILÁGYI JUDIT 
	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, Best of variety
48	KOCEL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2461, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: STUDENÁ IVANA 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
49	SNOOPY GOLDEN JANYT, CLP/AC/38595, 11.06.2017 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: CHARMING BLACK JENNY GOLDEN JANYT
	CH: TRNKOVÁ LUCIE MAJ: OTTMÁROVÁ KATARÍNA 
	V3 / Exc 3
PSY/MALE - TRIEDA OTVORENÁ/OPEN CLASS
47	BOGÁRHÁZI LEVITHY, JR 79315 KS, 22.08.2015 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: FŰZBERKI JUST A DREAM
	CH: SARNYAI ZITA MAJ: SZILÁGYI JUDIT 
	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, Best of variety
48	KOCEL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, SPKP 2461, 25.10.2018 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: XANTHIC BLACK PETRS
	CH: LEVICKÝ PAVOL MAJ: STUDENÁ IVANA 
	V2, res. CAC / Exc 2, res. CAC
PSY/MALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
50	LUDWIG Z VEJMINKU, SPKP 2440, 10.09.2017 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: JAKARTA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR 
	V1, CAC / Exc 1, CAC
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
51	ICONA LUKRECIE ZE ZEMĚ PIPIKEL, CLP/AC/40229, 20.04.2021 
	O: ROB OF ROSMERY RICCI CLUB M: DEBI Z DŘÍNOVÉHO KOPCE
	CH: LUKUVKOVÁ DANIELA MAJ: LUKUVKOVÁ DANIELA 
	VN1, najkrajší mladší dorast suka / Exc 1, Best minor puppy female
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADŠÍ DORAST/MINOR PUPPY CLASS
51	ICONA LUKRECIE ZE ZEMĚ PIPIKEL, CLP/AC/40229, 20.04.2021 
	O: ROB OF ROSMERY RICCI CLUB M: DEBI Z DŘÍNOVÉHO KOPCE
	CH: LUKUVKOVÁ DANIELA MAJ: LUKUVKOVÁ DANIELA 
	VN1, najkrajší mladší dorast suka / Exc 1, Best minor puppy female
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
54	KEY'LA BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-41169, 29.09.2020 
	O: AMBER RICCI CLUB M: XENIA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc 1, CAJC, Specialty club junior winner 
52	COCO CHANEL Z VEJMINKU, CLP/AC/39677, 03.04.2020 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: JAKARTA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠULCEK PAVEL 
	V2 / Exc 2
SUKY/FEMALE - TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR CLASS
54	KEY'LA BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-41169, 29.09.2020 
	O: AMBER RICCI CLUB M: XENIA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc 1, CAJC, Specialty club junior winner 
52	COCO CHANEL Z VEJMINKU, CLP/AC/39677, 03.04.2020 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: JAKARTA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠULCEK PAVEL 
	V2 / Exc 2
SUKY/FEMALE - TRIEDA ŠAMPIÓNOV/CHAMPION CLASS
56	TARA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/38255, 06.08.2016 
	O: HAMILTON DE L´ORME A LIEUE M: ISHA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
SUKY/FEMALE - TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
57	ATHINA'S PRODUCT KEY TO YOUR HEART, MET.CSP.712/10, 30.12.2009 
	O: KEEN Z FUSBERKU M: ATHINA'S PRODUCT ELA INCOGNITO
	CH: SZAKÁCS GÁBORNÉ MAJ: JÁNVÁRINÉ BÁNKÚTI ÁGNES 
	V1 / Exc 1
SUKY/FEMALE - TRIEDA VETERÁNOV/VETERAN CLASS
58	SORCERY'S LOVE FOREVER, PKR.VIII-26672, 29.08.2010 
	O: LOS OMBUES FOREVER-INCOGNITO M: SORCERY'S HOT SPICE
	CH: LOIZOU ELIZA & ANASIIOU LOUIZA MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR
    V1 / Exc 1
18	DUNCAN DONUT OF AMAZING KINDNESS, ÖHZB/CS 15263, 15.03.2021 
	O: MANJUNO'S DARK TEMPTATION M: APRIL ROSE OF AMAZING KINDNESS
	CH: KEIBLINGER ALEXANDRA MAJ: PALMETSHOFER BRIGITTE 
	VN1, najkrajší mladší dorast pes / VP1, Best minor puppy male
51	ICONA LUKRECIE ZE ZEMĚ PIPIKEL, CLP/AC/40229, 20.04.2021 
	O: ROB OF ROSMERY RICCI CLUB M: DEBI Z DŘÍNOVÉHO KOPCE
	CH: LUKUVKOVÁ DANIELA MAJ: LUKUVKOVÁ DANIELA
51	ICONA LUKRECIE ZE ZEMĚ PIPIKEL, CLP/AC/40229, 20.04.2021 
	O: ROB OF ROSMERY RICCI CLUB M: DEBI Z DŘÍNOVÉHO KOPCE
	CH: LUKUVKOVÁ DANIELA MAJ: LUKUVKOVÁ DANIELA
19	POKER FACE OF PEARL LAGOON, MET.CSP.951/21, 06.01.2021 
	O: RIZI- BIZI A-LIVER CHOSTER M: ONLY YOU OF PEARL LAGOON
	CH: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA MAJ: KÁLDINÉ SZAKÁCS ANNAMÁRIA
34	ROYAL'S FRIEND ECS XENON LIGHT, MET.CSP.935/21, 01.01.2021 
	O: ROYAL'S FRIEND ECS VISUAL EFFECT M: ROYAL'S FRIEND ECS UNPOLISHED 
    DIAMOND
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: LENGYEL-MOLNÁR ANETT 
	VN1, najkrajší dorast suka / VP 1, Best puppy female
NAJKRAJŠÍ PÁR / BEST BRACE
1. miesto 	ŠKRABÁK VLADIMÍR, SK - ANGLICKÝ KOKERŠPANIEL ČIERNY
 		    FISKAL Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV * DOROTHEA Z VEJMINKU
27	GESSA D´ARAN ROB ROY, CLP/AC/39345, 16.11.2018 
	O: GESSA D´ARAN NEW DESIGN M: GESSA D´ARAN COFFEE MOUSSE
	CH: ROSSEL SABATE MARIA JOSE MAJ: ŠPRŇA DALIBOR + STUDENÍK PETR
	V1, CAC, najkrajší poľovný pes / Exc 1, CAC, Best working male
42	ROYAL'S FRIEND ECS WIND CHRIMES, MET.CSP.606/19, 23.05.2019 
	O: WW. RUS YUDZHIN'S DESIGN FASHION M: ICH ROYAL'S FRIEND TEAM TUBULAR 
    BELLS
	CH: BALOGH NÓRA MAJ: BALOGH NÓRA 
	V1, CAC, BOV, najkrajšia poľovná suka / Exc 1, CAC, Best of variety, Best working female
4	TOBY OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/38253, 06.08.2016 
	O: HAMILTON DE L´ORME A LIEUE M: ISHA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA
 	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, Best of variety
10	CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39399, 01.08.2019 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: PIŠKOTKA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOB
29	CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOS / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOS
42	ROYAL'S FRIEND ECS WIND CHRIMES, MET.CSP.606/19, 23.05.2019 
	O: WW. RUS YUDZHIN'S DESIGN FASHION M: ICH ROYAL'S FRIEND TEAM TUBULAR 
    BELLS
  	CH: BALOGH NÓRA MAJ: BALOGH NÓRA 
	V1, CAC, BOV, najkrajšia poľovná suka / Exc 1, CAC, Best of variety, Best working female
47	BOGÁRHÁZI LEVITHY, JR 79315 KS, 22.08.2015 
	O: ROBIN HOOD Z VEJMINKU M: FŰZBERKI JUST A DREAM
	CH: SARNYAI ZITA MAJ: SZILÁGYI JUDIT 
	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, Best of variety
56	TARA OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/38255, 06.08.2016 
	O: HAMILTON DE L´ORME A LIEUE M: ISHA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV / Exc 1, CAC, best of variety
1	DIONÝSOS DOMESDAY, CLP/AC/39910, 28.08.2020 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: CARMENTA DOMESDAY
	CH: ANTOŠOVÁ ANDREA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc , CAJC, Specialty club junior winner
1	DIONÝSOS DOMESDAY, CLP/AC/39910, 28.08.2020 
	O: GENTLE GIANT BLACK PETRS M: CARMENTA DOMESDAY
	CH: ANTOŠOVÁ ANDREA MAJ: ANTOŠOVÁ ANDREA 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc , CAJC, Specialty club junior winner
54	KEY'LA BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-41169, 29.09.2020 
	O: AMBER RICCI CLUB M: XENIA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc 1, CAJC, Specialty club junior winner
54	KEY'LA BLUE VALLEY OF DOGS, PKR.VIII-41169, 29.09.2020 
	O: AMBER RICCI CLUB M: XENIA BLUE VALLEY OF DOGS
	CH: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR MAJ: BRZEZIŃSCY RENATA WALDEMAR 
	V1, CAJC, Víťaz ŠV mladých / Exc 1, CAJC, Specialty club junior winner
29	CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOS / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOS
29	CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019 
	O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
	CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOS / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOS
10	CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39399, 01.08.2019 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: PIŠKOTKA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOB
10	CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39399, 01.08.2019 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: PIŠKOTKA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOB
31	CRAIGDEAN DREAM LOVER, SPKP 2306, 14.03.2013 
	O: CRAIGDEAN HANIBEL FLETCHER M: CRAIGDEAN KATYKOKR
	CH: EWAN S M MAJ: FELSZEGHY ALEXANDER 
	V1, najkrajší veterán pes / Exc 1, Best veteran male
43	HOLLY VOM MAGICCIRCLE, ÖHZB/CS 14207, 09.11.2012 
	O: RANCEGRAIG ROULETTE M: BUFFY VOM MAGICCIRCLE
	 CH: AMON MARIA LUISE U. PAUL MAJ: HANDL SYLVIA
     V1, najkrajšia veterán suka / Exc 1, best veteran female
30	TIMMY MORAVIA MYSTERY, CLP/AC/37817, 22.09.2015 
	O: BLUE BENDER BLACK PETRS M: MAGGIE MORAVIA MYSTERY
	CH: BABKOVÁ JANA MAJ: HAJDUŠÍKOVÁ EVA 
	V1, najkrajší pes z tried čestných / Exc 1, Best honour class male
17	DOROTHEA Z VEJMINKU, SPKP 2412, 05.05.2016 
	O: ORLANDO Z VEJMINKU M: VICTORIA Z VEJMINKU
	CH: ŠULCEK PAVEL MAJ: ŠKRABÁK VLADIMÍR
	 V1, najkrajšia suka z tried čestných / Exc 1, Best honour class female
best of breed competition
BOB: CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY
BOS: CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE
BOB: CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY
BOS: CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE
10	CARRIE OD BUKOVÉ STUDÁNKY, CLP/AC/39399, 01.08.2019 
	O: VIGORRUS VELVET GOLDMINE M: PIŠKOTKA OD BUKOVÉ STUDÁNKY
	CH: MARŠÍKOVÁ IVA MAJ: MARŠÍKOVÁ IVA 
	V1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOB / Exc 1, CAC, Best of variety, Specialty club winner, BOB
ending of the show
Content will continue after the ad
Continue below for more content
- cancel the filter.

Delete photos and videos from the album

Select all photos or videos you want to delete and confirm the action.

Title

Špeciálna výstava / Specialty club show Košúty 10.9.2021

Description

judge: Frank Kane, UK

Period

Statistics

 • 82 photos
 • 0 likes

Categories and tags

Settings

Public album

Anyone can see the album.

Available only for 18+

Only people who have confirmed their coming of age can see the album with 18+ content.

Hidden album

Only people who know the exact address of the album can see that.

Locked album

Only people who enter the code you set can see the album.

Report album

Photos and videos with comments

Ke Dny dětí přinášíme slevu 25 % na všechny fotoknihy, fotky, plakáty, magnetky, pexesa ale i kalendáře, které vytvoříte na obchod.rajce.net ze svých fotek. V objednávce zadejte slevový kód: Detem..
S kódem: Detem Akce platí do 4. 6. 2023
Získat slevu
Advertisement

Other albums by the author

Similar albums

Continue browsing

If you like the album…

You can also share the album

Play slideshow Stop
TIPYou can also save changes by proceeding to the next photo or video and deleting them with the ESC key.
Add tags to your description (e.g. #wedding #travel) so more people will see the photo or video.
Špeciálna výstava / Specialty club show Košúty 10.9.2021
Comments Add